• Paketetadministration i Linux

  En paketadministratör är ett verktyg, antingen i kommandoradsform eller grafiskt, som gör det enkelt att hantera programvarupaket på ett Linux-system. Ett programvarupaket är en samling filer som paketerats för enkel distribution och installation.

  När du installerar ett program använder paketadministratören den senaste versionen, laddar ner den, placerar nödvändiga filer på rätt platser och hanterar eventuella beroenden automatiskt.

  Grafiska paketadministratörer är användarvänliga gränssnitt som använder kommandoradsverktyg i bakgrunden. Exempel är Synaptic (som använder APT) och Warehouse (som använder Flatpak).

  Vad kan en paketadministratör göra?

  Moderna paketadministratörer kan utföra en rad uppgifter från grundläggande till avancerade, inklusive:

  • Installation: Installerar paket från lokal cache eller hämtar från fjärrarkiv.
  • Sökning: Söker efter specifika paket i systemets paketdatabas.
  • Uppdatering: Uppdaterar paketdatabasen, individuella paket eller alla systempaket.
  • Borttagning: Tar bort paket, inklusive deras beroenden och bibliotek.
  • Information: Visar detaljer om paket innan installation, såsom namn, storlek och beroenden.
  • Listning: Visar en lista över alla installerade paket.
  • Nedgradering: Tillåter återgång till tidigare versioner av paket.
  • Lägga till Arkiv: Aktiverar ytterligare arkiv för att få tillgång till fler programvaror.
  • Lista Arkiv: Visar aktiverade arkiv.
  • Ta bort Arkiv: Tar bort inaktiva eller oönskade arkiv.

  Paketadministratörer för olika Linux-distributioner

  Olika Linux-distributioner använder olika paketadministratörer baserat på deras struktur och behov. Här är en lista över vanliga paketadministratörer och de distributioner som använder dem:

  PaketadministratörLinux-distributioner
  APTUbuntu, Debian, Kali Linux, Linux Mint, Zorin OS, Pop!_OS, Elementary OS, med flera.
  YUMCentOS, Fedora, RHEL, AlmaLinux, Rocky Linux, med flera.
  DNFRed Hat, Fedora, CentOS Stream, Rocky Linux, openSUSE, med flera.
  PacmanArch Linux, Manjaro Linux, EndeavourOS, med flera.
  YaySamma som ovan.
  ZypperopenSUSE Leap, openSUSE Tumbleweed, med flera.
  EmergeGentoo Linux, Chromium OS, med flera.
  Nix-envNixOS
  ApkAlpine och postmarketOS.
  XBPS-*Void Linux, VX-Linux, med flera.
  swupdClear Linux

  Ytterligare Paketadministratörer

  Det finns också paketadministratörer som kan användas på flera Linux-distributioner och ibland även på andra operativsystem som macOS eller Windows:

  PaketadministratörflatpakPaketadministratörStödda Plattformar
  HomebrewAlla Linux-distributioner
  SnapAlla Linux-distributioner
  FlatpakAlla Linux-distributioner
  CargoLinux, Windows och macOS
  NPM, NPXLinux, Windows och macOS
  Pip, Pipx, uvLinux, Windows och macOS

  Paketadministratörer som nämns här är mycket populära och vanliga. Men det finns även andra metoder för att installera paket, som att köra skript från wget eller curl, vilket bör göras med försiktighet.

  AppImage är en annan teknik som tillåter användare att köra applikationer i ett portabelt format.

  Artikel ovan bygger på data ifrån


Paketetadministration i Linux

En paketadministratör är ett verktyg, antingen i kommandoradsform eller grafiskt, som gör det enkelt att hantera programvarupaket på ett Linux-system. Ett programvarupaket är en samling filer som paketerats för enkel distribution och installation.

När du installerar ett program använder paketadministratören den senaste versionen, laddar ner den, placerar nödvändiga filer på rätt platser och hanterar eventuella beroenden automatiskt.

Grafiska paketadministratörer är användarvänliga gränssnitt som använder kommandoradsverktyg i bakgrunden. Exempel är Synaptic (som använder APT) och Warehouse (som använder Flatpak).

Vad kan en paketadministratör göra?

Moderna paketadministratörer kan utföra en rad uppgifter från grundläggande till avancerade, inklusive:

 • Installation: Installerar paket från lokal cache eller hämtar från fjärrarkiv.
 • Sökning: Söker efter specifika paket i systemets paketdatabas.
 • Uppdatering: Uppdaterar paketdatabasen, individuella paket eller alla systempaket.
 • Borttagning: Tar bort paket, inklusive deras beroenden och bibliotek.
 • Information: Visar detaljer om paket innan installation, såsom namn, storlek och beroenden.
 • Listning: Visar en lista över alla installerade paket.
 • Nedgradering: Tillåter återgång till tidigare versioner av paket.
 • Lägga till Arkiv: Aktiverar ytterligare arkiv för att få tillgång till fler programvaror.
 • Lista Arkiv: Visar aktiverade arkiv.
 • Ta bort Arkiv: Tar bort inaktiva eller oönskade arkiv.

Paketadministratörer för olika Linux-distributioner

Olika Linux-distributioner använder olika paketadministratörer baserat på deras struktur och behov. Här är en lista över vanliga paketadministratörer och de distributioner som använder dem:

PaketadministratörLinux-distributioner
APTUbuntu, Debian, Kali Linux, Linux Mint, Zorin OS, Pop!_OS, Elementary OS, med flera.
YUMCentOS, Fedora, RHEL, AlmaLinux, Rocky Linux, med flera.
DNFRed Hat, Fedora, CentOS Stream, Rocky Linux, openSUSE, med flera.
PacmanArch Linux, Manjaro Linux, EndeavourOS, med flera.
YaySamma som ovan.
ZypperopenSUSE Leap, openSUSE Tumbleweed, med flera.
EmergeGentoo Linux, Chromium OS, med flera.
Nix-envNixOS
ApkAlpine och postmarketOS.
XBPS-*Void Linux, VX-Linux, med flera.
swupdClear Linux

Ytterligare Paketadministratörer

Det finns också paketadministratörer som kan användas på flera Linux-distributioner och ibland även på andra operativsystem som macOS eller Windows:

PaketadministratörflatpakPaketadministratörStödda Plattformar
HomebrewAlla Linux-distributioner
SnapAlla Linux-distributioner
FlatpakAlla Linux-distributioner
CargoLinux, Windows och macOS
NPM, NPXLinux, Windows och macOS
Pip, Pipx, uvLinux, Windows och macOS

Paketadministratörer som nämns här är mycket populära och vanliga. Men det finns även andra metoder för att installera paket, som att köra skript från wget eller curl, vilket bör göras med försiktighet.

AppImage är en annan teknik som tillåter användare att köra applikationer i ett portabelt format.

Artikel ovan bygger på data ifrån