• PiVPN tar farväl med version 4.60

    PiVPN, ett projekt som startades för att förenkla skapandet och skötseln av OpenVPN- och senare WireGuard-servrar på Raspberry Pi, avslutar sin utveckling med version 4.6.0. Denna sista uppdatering innehåller förbättringar såsom buggrättningar, kodförbättringar och ett nytt tillägg som möjliggör integration av Pi-hole i installationer utan övervakning.

    Projektet, som från början syftade till att göra VPN-teknologi mer tillgänglig för hobbyanvändare med begränsad teknisk kunskap, anses ha uppnått sina mål. Utvecklingen av nya, användarvänliga verktyg som WireGuard har minskat behovet av PiVPN, enligt projektets huvudansvarige, som tog över efter de ursprungliga skaparna. Denna person framförde ett tacksamt farväl till PiVPN-gemenskapen, betonande att projektets avslutning är en framgång snarare än ett misslyckande.

    Som ett resultat kommer PiVPN:s kodförråd att arkiveras, vilket innebär att inga nya uppdateringar kommer att göras. Dock kommer projektets webbplats och dokumentation att fortsätta vara tillgängliga för nuvarande och framtida användare så länge domännamnets kostnader täcks.

    Den sista versionen, 4.6.0, stärker PiVPN:s arv genom att införa nya funktioner och korrigeringar, vilket ger en stabil grund för eventuella framtida projekt som kan önska bygga vidare på PiVPN:s arbete. Därmed lämnar PiVPN scenen med en känsla av fullbordan och bidrar till en fortsatt utveckling av tillgänglig VPN-teknik för entusiaster och experter lika.

    https://www.pivpn.io/


PiVPN tar farväl med version 4.60

PiVPN, ett projekt som startades för att förenkla skapandet och skötseln av OpenVPN- och senare WireGuard-servrar på Raspberry Pi, avslutar sin utveckling med version 4.6.0. Denna sista uppdatering innehåller förbättringar såsom buggrättningar, kodförbättringar och ett nytt tillägg som möjliggör integration av Pi-hole i installationer utan övervakning.

Projektet, som från början syftade till att göra VPN-teknologi mer tillgänglig för hobbyanvändare med begränsad teknisk kunskap, anses ha uppnått sina mål. Utvecklingen av nya, användarvänliga verktyg som WireGuard har minskat behovet av PiVPN, enligt projektets huvudansvarige, som tog över efter de ursprungliga skaparna. Denna person framförde ett tacksamt farväl till PiVPN-gemenskapen, betonande att projektets avslutning är en framgång snarare än ett misslyckande.

Som ett resultat kommer PiVPN:s kodförråd att arkiveras, vilket innebär att inga nya uppdateringar kommer att göras. Dock kommer projektets webbplats och dokumentation att fortsätta vara tillgängliga för nuvarande och framtida användare så länge domännamnets kostnader täcks.

Den sista versionen, 4.6.0, stärker PiVPN:s arv genom att införa nya funktioner och korrigeringar, vilket ger en stabil grund för eventuella framtida projekt som kan önska bygga vidare på PiVPN:s arbete. Därmed lämnar PiVPN scenen med en känsla av fullbordan och bidrar till en fortsatt utveckling av tillgänglig VPN-teknik för entusiaster och experter lika.

https://www.pivpn.io/