• Så delar du en mapp mellan en Linux maskin och Windows maskin.

  Bilden ovan visa hur man /etc/samba/smb.conf med texredigare GNU nano 7.2

  I artikeln Så Installerar Du en LAMP-Server på en Virtuell Maskin med VirtualBox och Ubuntu Server 22.04 LTS så beskriv hur man installera ubuntu en i VM under VBOX. Vi skall i den här artikel spinna vidare på detta ämne. Visa hur du dela ut en mapp i din VM så t.ex en Windows host kan ansluta till den .

  På ubuntu datorn:

  sudo apt update
  sudo apt install samba

  Konfigurera Samba

  Säkerhetskopiera den ursprungliga konfigurationsfilen:

  sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup

  Redigera Samba-konfigurationsfilen:

  sudo nano /etc/samba/smb.conf

  Lägg till följande konfiguration i slutet av filen för att dela ut /var/www/html:

  [html]
  path = /var/www/html
  browseable = yes
  writable = yes
  guest ok = yes
  read only = no
  force user = www-data

  Spara och stäng filen (i nano: Ctrl-X, Y, Vagnretur).

  Starta om Samba-tjänsten:

  sudo systemctl restart smbd
  sudo systemctl restart nmbd

  Skapa en Samba-användare (valfritt):

  sudo smbpasswd -a användarnamn

  Skriv

  ifconfig

  root@m:/var/www/html# ifconfig
  enp0s3: flags=4163 mtu 1500
  inet 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
  inet6 fd9a:2418:6f6:319e:a00:27ff:fe58:fee2 prefixlen 64 scopeid 0x0
  inet6 fe80::a00:27ff:fe58:fee2 prefixlen 64 scopeid 0x20
  ether 08:00:27:58:fe:e2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
  RX packets 1141950 bytes 237643033 (237.6 MB)
  RX errors 0 dropped 114732 overruns 0 frame 0
  TX packets 63783 bytes 5183684 (5.1 MB)
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

  Det fetmarkerade är den ipv 4 adress din VM har. Du kommer behöva den senare för att ansluta din windows maskin till din ubuntu server.

  På Windows-maskinen (Klient)

  På bilden ansluter vid till /var/www/html på den VM som kör ubuntu , vi mappar upp den som A:
  1. Öppna Utforkaren.
  2. Anslut till Samba-servern:
   • Gå till Den här datorn ( Kul ikon på aktivitetsfälte i Windows 10 )
   • Klicka på Nätverk på vänster sidan
   • Välj en bokstav för den nätverksenhet du vill skapa.
   • I fältet Folder skriver du \\<ubuntu-serverns-ip>\html (ersätt <ubuntu-serverns-ip> med IP-adressen till din Ubuntu-server).
   • Kryssa i Reconnect at sign-in om du vill att enheten ska återanslutas automatiskt vid inloggning.
   • Klicka på Slutför.
  3. Logga in:
   • Om du har ställt in en Samba-användare, ange användarnamnet och lösenordet när du blir tillfrågad.
   • Om du använder gäståtkomst, kan du bara trycka på Vagnretur.

  Efter att du har anslutit, bör du kunna se och hantera filerna i /var/www/html mappen från din Windows-maskin. Om du stöter på problem, kontrollera Samba-loggfiler och Windows-nätverksinställningar för felsökning.

  Om du har problem att ändra filer i A:\ kan du göra följande ändringar på ubuntu maskinen.

  sudo chmod -R 777 /var/www/html

  Ändra smb.conf till :

  [html]
  path = /var/www/html
  browseable = yes
  writable = yes
  guest ok = yes
  read only = no
  force user = www-data
  create mask = 0777
  directory mask = 0777

  Spara och avsluta

  Starta om

  sudo systemctl restart smbd
  sudo systemctl restart nmbd

  Nu kan du t.ex installera Visual Studio code på din värdmaskin och spara direkt på din lokal ”LAMP” server. Utmärkt när man t.ex skall testa kod. För den som håller på med WordPress kan vara ett tillfället testa olika plug in.

  Bilden ovan Visual code och edge visa en hemsida som har skapats med Visual code.

Så delar du en mapp mellan en Linux maskin och Windows maskin.

Bilden ovan visa hur man /etc/samba/smb.conf med texredigare GNU nano 7.2

I artikeln Så Installerar Du en LAMP-Server på en Virtuell Maskin med VirtualBox och Ubuntu Server 22.04 LTS så beskriv hur man installera ubuntu en i VM under VBOX. Vi skall i den här artikel spinna vidare på detta ämne. Visa hur du dela ut en mapp i din VM så t.ex en Windows host kan ansluta till den .

På ubuntu datorn:

sudo apt update
sudo apt install samba

Konfigurera Samba

Säkerhetskopiera den ursprungliga konfigurationsfilen:

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup

Redigera Samba-konfigurationsfilen:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Lägg till följande konfiguration i slutet av filen för att dela ut /var/www/html:

[html]
path = /var/www/html
browseable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no
force user = www-data

Spara och stäng filen (i nano: Ctrl-X, Y, Vagnretur).

Starta om Samba-tjänsten:

sudo systemctl restart smbd
sudo systemctl restart nmbd

Skapa en Samba-användare (valfritt):

sudo smbpasswd -a användarnamn

Skriv

ifconfig

root@m:/var/www/html# ifconfig
enp0s3: flags=4163 mtu 1500
inet 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fd9a:2418:6f6:319e:a00:27ff:fe58:fee2 prefixlen 64 scopeid 0x0
inet6 fe80::a00:27ff:fe58:fee2 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 08:00:27:58:fe:e2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1141950 bytes 237643033 (237.6 MB)
RX errors 0 dropped 114732 overruns 0 frame 0
TX packets 63783 bytes 5183684 (5.1 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Det fetmarkerade är den ipv 4 adress din VM har. Du kommer behöva den senare för att ansluta din windows maskin till din ubuntu server.

På Windows-maskinen (Klient)

På bilden ansluter vid till /var/www/html på den VM som kör ubuntu , vi mappar upp den som A:
 1. Öppna Utforkaren.
 2. Anslut till Samba-servern:
  • Gå till Den här datorn ( Kul ikon på aktivitetsfälte i Windows 10 )
  • Klicka på Nätverk på vänster sidan
  • Välj en bokstav för den nätverksenhet du vill skapa.
  • I fältet Folder skriver du \\<ubuntu-serverns-ip>\html (ersätt <ubuntu-serverns-ip> med IP-adressen till din Ubuntu-server).
  • Kryssa i Reconnect at sign-in om du vill att enheten ska återanslutas automatiskt vid inloggning.
  • Klicka på Slutför.
 3. Logga in:
  • Om du har ställt in en Samba-användare, ange användarnamnet och lösenordet när du blir tillfrågad.
  • Om du använder gäståtkomst, kan du bara trycka på Vagnretur.

Efter att du har anslutit, bör du kunna se och hantera filerna i /var/www/html mappen från din Windows-maskin. Om du stöter på problem, kontrollera Samba-loggfiler och Windows-nätverksinställningar för felsökning.

Om du har problem att ändra filer i A:\ kan du göra följande ändringar på ubuntu maskinen.

sudo chmod -R 777 /var/www/html

Ändra smb.conf till :

[html]
path = /var/www/html
browseable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no
force user = www-data
create mask = 0777
directory mask = 0777

Spara och avsluta

Starta om

sudo systemctl restart smbd
sudo systemctl restart nmbd

Nu kan du t.ex installera Visual Studio code på din värdmaskin och spara direkt på din lokal ”LAMP” server. Utmärkt när man t.ex skall testa kod. För den som håller på med WordPress kan vara ett tillfället testa olika plug in.

Bilden ovan Visual code och edge visa en hemsida som har skapats med Visual code.