• Så du installera du PureFTP på ubuntu server.

  Med egen FTP server slipper man använda dyra lösningare som t.ex Dropbox och man har egen kontroll på sina filer.

  Installationsguide för Pure-FTPd på Ubuntu

  FTP (File Transfer Protocol) är en av de äldsta och mest använda metoderna för att överföra filer mellan en klient och en server över ett nätverk. Pure-FTPd är en populär FTP-server som är känd för sin säkerhet och prestanda. I den här artikeln kommer vi att gå igenom stegen för att installera och konfigurera Pure-FTPd på en Ubuntu-server.

  Steg 1: Uppdatera Systemet

  Innan du påbörjar installationen är det viktigt att se till att ditt system är uppdaterat. Detta kan göras genom att öppna en terminal och köra följande kommando:

  sudo apt update && sudo apt upgrade

  Denna process kommer att se till att alla befintliga paket är uppdaterade till de senaste versionerna.

  Steg 2: Installera Pure-FTPd

  När systemet är uppdaterat är nästa steg att installera Pure-FTPd. Detta kan enkelt göras med apt, Ubuntus standardpaketmanager. Skriv in följande kommando i terminalen:

  sudo apt install pure-ftpd

  Detta kommando kommer att ladda ner och installera Pure-FTPd på din server.

  Steg 3: Konfigurera Pure-FTPd

  Efter att installationen är klar, är nästa steg att konfigurera din FTP-server. Pure-FTPd lagrar sina konfigurationsfiler i katalogen /etc/pure-ftpd/conf/. Här kan du göra ändringar för att anpassa servern efter dina behov, inklusive användarautentisering, portnummer och användarbegränsningar.

  Steg 4: Skapa FTP-användare

  För att din FTP-server ska vara användbar behöver du användare som kan ansluta till den. Du kan antingen använda befintliga systemanvändare eller skapa nya användare specifikt för FTP-åtkomst. För att skapa en ny användare, använd kommandot:

  sudo adduser ftpuser

  Byt ut ftpuser med det användarnamn du önskar.

  Steg 5: Starta om Pure-FTPd

  Efter att du har gjort dina konfigurationsändringar är det viktigt att starta om FTP-servern för att dina ändringar ska träda i kraft. Detta görs med följande kommando:

  sudo service pure-ftpd restart

  Steg 6: Öppna Portar i Brandväggen

  Om din server har en aktiv brandvägg, som UFW, behöver du öppna de portar som FTP-servern använder. För standard FTP-trafik, öppna port 21:

  sudo ufw allow 21

  Om du använder FTP i passivt läge, bör du också öppna ett portintervall för dataöverföringar.

  Steg 7: Testa FTP-servern

  Slutligen är det dags att testa din FTP-server. Detta kan göras från en annan dator med en FTP-klient som FileZilla, eller direkt från terminalen med ftp kommandot:

  ftp your_server_ip

  Ersätt your_server_ip med din servers IP-adress eller domännamn.

  Konfiguerar TLS säker dataöverföring

  En Svensk tiger – Spioner lägger pussel, behåll din bit. Med TLS så krypteras trafiken och det bli svårare för att andra lyssna på din trafik.

  Att konfigurera TLS (Transport Layer Security) för säker dataöverföring på en Pure-FTPd-server är ett viktigt steg för att säkerställa att all data, inklusive känslig information som lösenord, är krypterad under överföring. Denna guide ger en detaljerad approach för att ställa in TLS på en Pure-FTPd-server som körs på Ubuntu eller liknande Linux-distributioner.

  1. Generera TLS-certifikat

  Först behöver du skapa ett TLS-certifikat. Om du redan har ett certifikat från en betrodd certifikatutfärdare (CA), kan du hoppa över detta steg. Annars kan du skapa ett självsignerat certifikat genom att följa dessa steg:

  1. Installera OpenSSL (om det inte redan är installerat):
    sudo apt-get install openssl
  1. Skapa en privat nyckel och ett certifikat:
    sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

  Under denna process kommer du att uppmanas att ange detaljer för certifikatet såsom land, stat, organisation, osv. Detta kommando skapar en enda fil som innehåller både den privata nyckeln och certifikatet.

  1. Ställ in lämpliga behörigheter:
    sudo chmod 600 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

  2. Konfigurera Pure-FTPd för TLS

  Nu behöver du konfigurera Pure-FTPd att använda TLS-certifikatet:

  1. Redigera Pure-FTPd-konfigurationen:
   Öppna TLS-konfigurationsfilen för Pure-FTPd:
    sudo nano /etc/pure-ftpd/conf/TLS
  1. Aktivera TLS:
   I denna fil, skriv in 1 för att aktivera TLS och spara sedan och stäng filen. Siffran 1 betyder att endast krypterade anslutningar är tillåtna. Du kan använda 2 för att tillåta både krypterade och okrypterade anslutningar.
  2. Ange TLS-certifikatfilen:
   Se till att Pure-FTPd känner till platsen för ditt TLS-certifikat. Detta är vanligtvis redan inställt på /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem.

  3. Starta om Pure-FTPd

  Efter att du har konfigurerat TLS, starta om Pure-FTPd för att tillämpa ändringarna:

  sudo service pure-ftpd restart

  4. Konfigurera brandväggen

  Om din server har en brandvägg aktiverad, se till att den tillåter TLS-anslutningar:

  sudo ufw allow 21
  sudo ufw allow 990

  Port 21 är för FTP, och port 990 är för implicit FTPS.

  5. Testa TLS-anslutningen

  För att testa din säkra FTP-anslutning, använd en FTP-klient som stöder TLS/SSL-kryptering, såsom FileZilla. Konfigurera klienten att använda FTP över TLS och anslut till din server.

  Viktiga överväganden

  • Certifikatets giltighet: Om du använder ett självsignerat certifikat, kom ihåg att klienter kommer att få en varning om att certifikatet inte är betrott. För en produktionsmiljö är det rådligt att använda ett certifikat från en betrodd CA.
  • Säkerhetsinställningar: Se till att du använder starka krypteringar och överväg att inaktivera äldre, mindre säkra protokoll som SSLv3.
  • Regelbundna uppdateringar: Håll din server och mjukvara uppdaterad för att säkerställa att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna.

  Genom att följa dessa steg kan du avsevärt förbättra säkerheten för dataöverföring på din

  Sammanfattning

  Att installera och konfigurera Pure-FTPd på Ubuntu är en enkel process som kan öka din server’s funktionalitet betydligt. Genom att följa dessa steg kan du säkert och effektivt sätta upp en FTP-server som uppfyller dina behov. Kom ihåg att alltid prioritera säkerheten och överväga att använda säkrare alternativ som SFTP för känslig dataöverföring.


Så du installera du PureFTP på ubuntu server.

Med egen FTP server slipper man använda dyra lösningare som t.ex Dropbox och man har egen kontroll på sina filer.

Installationsguide för Pure-FTPd på Ubuntu

FTP (File Transfer Protocol) är en av de äldsta och mest använda metoderna för att överföra filer mellan en klient och en server över ett nätverk. Pure-FTPd är en populär FTP-server som är känd för sin säkerhet och prestanda. I den här artikeln kommer vi att gå igenom stegen för att installera och konfigurera Pure-FTPd på en Ubuntu-server.

Steg 1: Uppdatera Systemet

Innan du påbörjar installationen är det viktigt att se till att ditt system är uppdaterat. Detta kan göras genom att öppna en terminal och köra följande kommando:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Denna process kommer att se till att alla befintliga paket är uppdaterade till de senaste versionerna.

Steg 2: Installera Pure-FTPd

När systemet är uppdaterat är nästa steg att installera Pure-FTPd. Detta kan enkelt göras med apt, Ubuntus standardpaketmanager. Skriv in följande kommando i terminalen:

sudo apt install pure-ftpd

Detta kommando kommer att ladda ner och installera Pure-FTPd på din server.

Steg 3: Konfigurera Pure-FTPd

Efter att installationen är klar, är nästa steg att konfigurera din FTP-server. Pure-FTPd lagrar sina konfigurationsfiler i katalogen /etc/pure-ftpd/conf/. Här kan du göra ändringar för att anpassa servern efter dina behov, inklusive användarautentisering, portnummer och användarbegränsningar.

Steg 4: Skapa FTP-användare

För att din FTP-server ska vara användbar behöver du användare som kan ansluta till den. Du kan antingen använda befintliga systemanvändare eller skapa nya användare specifikt för FTP-åtkomst. För att skapa en ny användare, använd kommandot:

sudo adduser ftpuser

Byt ut ftpuser med det användarnamn du önskar.

Steg 5: Starta om Pure-FTPd

Efter att du har gjort dina konfigurationsändringar är det viktigt att starta om FTP-servern för att dina ändringar ska träda i kraft. Detta görs med följande kommando:

sudo service pure-ftpd restart

Steg 6: Öppna Portar i Brandväggen

Om din server har en aktiv brandvägg, som UFW, behöver du öppna de portar som FTP-servern använder. För standard FTP-trafik, öppna port 21:

sudo ufw allow 21

Om du använder FTP i passivt läge, bör du också öppna ett portintervall för dataöverföringar.

Steg 7: Testa FTP-servern

Slutligen är det dags att testa din FTP-server. Detta kan göras från en annan dator med en FTP-klient som FileZilla, eller direkt från terminalen med ftp kommandot:

ftp your_server_ip

Ersätt your_server_ip med din servers IP-adress eller domännamn.

Konfiguerar TLS säker dataöverföring

En Svensk tiger – Spioner lägger pussel, behåll din bit. Med TLS så krypteras trafiken och det bli svårare för att andra lyssna på din trafik.

Att konfigurera TLS (Transport Layer Security) för säker dataöverföring på en Pure-FTPd-server är ett viktigt steg för att säkerställa att all data, inklusive känslig information som lösenord, är krypterad under överföring. Denna guide ger en detaljerad approach för att ställa in TLS på en Pure-FTPd-server som körs på Ubuntu eller liknande Linux-distributioner.

1. Generera TLS-certifikat

Först behöver du skapa ett TLS-certifikat. Om du redan har ett certifikat från en betrodd certifikatutfärdare (CA), kan du hoppa över detta steg. Annars kan du skapa ett självsignerat certifikat genom att följa dessa steg:

 1. Installera OpenSSL (om det inte redan är installerat):
  sudo apt-get install openssl
 1. Skapa en privat nyckel och ett certifikat:
  sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

Under denna process kommer du att uppmanas att ange detaljer för certifikatet såsom land, stat, organisation, osv. Detta kommando skapar en enda fil som innehåller både den privata nyckeln och certifikatet.

 1. Ställ in lämpliga behörigheter:
  sudo chmod 600 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

2. Konfigurera Pure-FTPd för TLS

Nu behöver du konfigurera Pure-FTPd att använda TLS-certifikatet:

 1. Redigera Pure-FTPd-konfigurationen:
  Öppna TLS-konfigurationsfilen för Pure-FTPd:
  sudo nano /etc/pure-ftpd/conf/TLS
 1. Aktivera TLS:
  I denna fil, skriv in 1 för att aktivera TLS och spara sedan och stäng filen. Siffran 1 betyder att endast krypterade anslutningar är tillåtna. Du kan använda 2 för att tillåta både krypterade och okrypterade anslutningar.
 2. Ange TLS-certifikatfilen:
  Se till att Pure-FTPd känner till platsen för ditt TLS-certifikat. Detta är vanligtvis redan inställt på /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem.

3. Starta om Pure-FTPd

Efter att du har konfigurerat TLS, starta om Pure-FTPd för att tillämpa ändringarna:

sudo service pure-ftpd restart

4. Konfigurera brandväggen

Om din server har en brandvägg aktiverad, se till att den tillåter TLS-anslutningar:

sudo ufw allow 21
sudo ufw allow 990

Port 21 är för FTP, och port 990 är för implicit FTPS.

5. Testa TLS-anslutningen

För att testa din säkra FTP-anslutning, använd en FTP-klient som stöder TLS/SSL-kryptering, såsom FileZilla. Konfigurera klienten att använda FTP över TLS och anslut till din server.

Viktiga överväganden

 • Certifikatets giltighet: Om du använder ett självsignerat certifikat, kom ihåg att klienter kommer att få en varning om att certifikatet inte är betrott. För en produktionsmiljö är det rådligt att använda ett certifikat från en betrodd CA.
 • Säkerhetsinställningar: Se till att du använder starka krypteringar och överväg att inaktivera äldre, mindre säkra protokoll som SSLv3.
 • Regelbundna uppdateringar: Håll din server och mjukvara uppdaterad för att säkerställa att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Genom att följa dessa steg kan du avsevärt förbättra säkerheten för dataöverföring på din

Sammanfattning

Att installera och konfigurera Pure-FTPd på Ubuntu är en enkel process som kan öka din server’s funktionalitet betydligt. Genom att följa dessa steg kan du säkert och effektivt sätta upp en FTP-server som uppfyller dina behov. Kom ihåg att alltid prioritera säkerheten och överväga att använda säkrare alternativ som SFTP för känslig dataöverföring.