• Så hittar du PPID ( Parent Process ID)

  Ibland kan det vara bra hitta föräldra processen, om något program har hängt sej.

  Vad är PPID?

  PPID står för Parent Process ID i operativsystem som Linux. Det är ett unikt identifieringsnummer som tilldelas till varje process som körs i systemet. PPID används specifikt för att identifiera föräldraprocessen till en given process. I Unix-liknande operativsystem startar processer vanligtvis andra processer. Den ursprungliga processen kallas föräldraprocessen, och de processer som startas av den kallas barnprocesser.

  Varje process i systemet tilldelas ett unikt PID (Process ID) när den startas, och dess föräldraprocess får en PPID. Denna relation gör det möjligt för operativsystemet att hantera processer effektivt, hålla reda på vilka processer som hör ihop, och möjliggör kommunikation och koordinering mellan processer. PPID är användbart för olika systemnivåoperationer, inklusive processhantering och felsökning, eftersom det hjälper till att förstå processernas hierarki och relationer inom systemet.

  Så hittar du PPID i Linux

  För att hitta PPID (Parent Process ID) i Linux, kan du använda flera kommandon i terminalen. PPID är det unika numret som identifierar en process förälder i operativsystemet. Här är några vanliga metoder:

  1. ps-kommandot: Du kan använda ps kommandot för att visa information om aktiva processer, inklusive deras PPID. För att hitta PPID för en specifik process, kan du använda:
    ps -f -p [PID]

  Ersätt [PID] med processens ID för den process du är intresserad av. -f flaggan ger en fullständig lista över attribut inklusive PPID.

  1. pgrep och pstree: För att hitta en process och dess föräldraprocess i en trädstruktur, kan du använda pgrep för att hitta PID baserat på processnamn och sedan pstree för att visa en trädstruktur av processer. Exempel:
    pstree -p $(pgrep [processnamn])

  Ersätt [processnamn] med namnet på den process du söker. Detta kommer att visa processen och dess föräldrar i en trädstruktur med PID.

  1. top eller htop: Dessa interaktiva verktyg visar en lista över processer och deras status. PPID kan ses i dessa verktyg genom att anpassa vilka kolumner som visas.
  2. grep-kommandot: Du kan också använda grep för att filtrera information om en specifik process genom att använda dess PID, exempel:
    ps -ef | grep [PID]

  Detta visar en lista över alla processer med detaljerad information, och du kan söka efter din specifika process och dess PPID med hjälp av grep.

  Dessa metoder tillåter dig att hitta PPID för vilken process som helst som körs på ditt Linux-system. Kom ihåg att ersätta [PID] och [processnamn] med den faktiska PID eller namnet på den process du undersöker.

  I Feb 24 hade vi en artikel om hur processer fungera i Linux

  Så fungera processer i Linux


Så hittar du PPID ( Parent Process ID)

Ibland kan det vara bra hitta föräldra processen, om något program har hängt sej.

Vad är PPID?

PPID står för Parent Process ID i operativsystem som Linux. Det är ett unikt identifieringsnummer som tilldelas till varje process som körs i systemet. PPID används specifikt för att identifiera föräldraprocessen till en given process. I Unix-liknande operativsystem startar processer vanligtvis andra processer. Den ursprungliga processen kallas föräldraprocessen, och de processer som startas av den kallas barnprocesser.

Varje process i systemet tilldelas ett unikt PID (Process ID) när den startas, och dess föräldraprocess får en PPID. Denna relation gör det möjligt för operativsystemet att hantera processer effektivt, hålla reda på vilka processer som hör ihop, och möjliggör kommunikation och koordinering mellan processer. PPID är användbart för olika systemnivåoperationer, inklusive processhantering och felsökning, eftersom det hjälper till att förstå processernas hierarki och relationer inom systemet.

Så hittar du PPID i Linux

För att hitta PPID (Parent Process ID) i Linux, kan du använda flera kommandon i terminalen. PPID är det unika numret som identifierar en process förälder i operativsystemet. Här är några vanliga metoder:

 1. ps-kommandot: Du kan använda ps kommandot för att visa information om aktiva processer, inklusive deras PPID. För att hitta PPID för en specifik process, kan du använda:
  ps -f -p [PID]

Ersätt [PID] med processens ID för den process du är intresserad av. -f flaggan ger en fullständig lista över attribut inklusive PPID.

 1. pgrep och pstree: För att hitta en process och dess föräldraprocess i en trädstruktur, kan du använda pgrep för att hitta PID baserat på processnamn och sedan pstree för att visa en trädstruktur av processer. Exempel:
  pstree -p $(pgrep [processnamn])

Ersätt [processnamn] med namnet på den process du söker. Detta kommer att visa processen och dess föräldrar i en trädstruktur med PID.

 1. top eller htop: Dessa interaktiva verktyg visar en lista över processer och deras status. PPID kan ses i dessa verktyg genom att anpassa vilka kolumner som visas.
 2. grep-kommandot: Du kan också använda grep för att filtrera information om en specifik process genom att använda dess PID, exempel:
  ps -ef | grep [PID]

Detta visar en lista över alla processer med detaljerad information, och du kan söka efter din specifika process och dess PPID med hjälp av grep.

Dessa metoder tillåter dig att hitta PPID för vilken process som helst som körs på ditt Linux-system. Kom ihåg att ersätta [PID] och [processnamn] med den faktiska PID eller namnet på den process du undersöker.

I Feb 24 hade vi en artikel om hur processer fungera i Linux

Så fungera processer i Linux