• Så installer Ni MariaDB på Debian och Fedora.

  MariaDB är en databas med Svenskt ursprung, som används på många webplaster idag. Här kan du läsa mera om Mysql & MariaDB

  Eftersom Ubuntu och mfl är närbesläktade med Debian så går de under samma .

  Installation av MariaDB på Debian

  1. Uppdatera Systemet:
   Först bör du uppdatera ditt system med de senaste paketen. Detta görs genom att öppna en terminal och köra följande kommandon:
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
  1. Installera MariaDB:
   Efter att systemet har uppdaterats, installera MariaDB-servern med följande kommando:
    sudo apt install mariadb-server
  1. Starta och Aktivera MariaDB:
   När installationen är klar, starta MariaDB-tjänsten och se till att den startar vid systemstart:
    sudo systemctl start mariadb
    sudo systemctl enable mariadb
  1. Säkerhetskonfiguration:
   Kör mysql_secure_installation för att säkra din databasserver. Detta steg innebär att sätta ett root-lösenord och ta bort anonyma användare, testdatabaser och fjärråtkomst till root-användaren.
    sudo mysql_secure_installation
  1. Testa Installationen:
   Testa att din installation fungerar genom att logga in på MariaDB:
    mysql -u root -p

  Installation av MariaDB på Fedora

  1. Uppdatera Systemet:
   Liksom i Debian, börja med att uppdatera ditt Fedora-system:
    sudo dnf update
  1. Installera MariaDB:
   Använd dnf för att installera MariaDB:
    sudo dnf install mariadb-server
  1. Starta och Aktivera MariaDB:
   Starta MariaDB-tjänsten och aktivera den så att den startar vid boot:
    sudo systemctl start mariadb
    sudo systemctl enable mariadb
  1. Säkerhetskonfiguration:
   Kör också mysql_secure_installation för att säkra din MariaDB-installation:
    sudo mysql_secure_installation
  1. Testa Installationen:
   Slutligen, testa att MariaDB fungerar:
    mysql -u root -p

  Genom att följa dessa steg bör du kunna installera och konfigurera MariaDB på både Debian och Fedora. Kom ihåg att även om stegen är likartade, kan det finnas små skillnader i kommandona beroende på din specifika version av operativsystemet.

  För att t.ex skapa databaser, användare och göra backup med MariaDB / MySQL se vår wiki på https://wiki.linux.se/index.php/Kategori:Mysql


Så installer Ni MariaDB på Debian och Fedora.

MariaDB är en databas med Svenskt ursprung, som används på många webplaster idag. Här kan du läsa mera om Mysql & MariaDB

Eftersom Ubuntu och mfl är närbesläktade med Debian så går de under samma .

Installation av MariaDB på Debian

 1. Uppdatera Systemet:
  Först bör du uppdatera ditt system med de senaste paketen. Detta görs genom att öppna en terminal och köra följande kommandon:
  sudo apt update
  sudo apt upgrade
 1. Installera MariaDB:
  Efter att systemet har uppdaterats, installera MariaDB-servern med följande kommando:
  sudo apt install mariadb-server
 1. Starta och Aktivera MariaDB:
  När installationen är klar, starta MariaDB-tjänsten och se till att den startar vid systemstart:
  sudo systemctl start mariadb
  sudo systemctl enable mariadb
 1. Säkerhetskonfiguration:
  Kör mysql_secure_installation för att säkra din databasserver. Detta steg innebär att sätta ett root-lösenord och ta bort anonyma användare, testdatabaser och fjärråtkomst till root-användaren.
  sudo mysql_secure_installation
 1. Testa Installationen:
  Testa att din installation fungerar genom att logga in på MariaDB:
  mysql -u root -p

Installation av MariaDB på Fedora

 1. Uppdatera Systemet:
  Liksom i Debian, börja med att uppdatera ditt Fedora-system:
  sudo dnf update
 1. Installera MariaDB:
  Använd dnf för att installera MariaDB:
  sudo dnf install mariadb-server
 1. Starta och Aktivera MariaDB:
  Starta MariaDB-tjänsten och aktivera den så att den startar vid boot:
  sudo systemctl start mariadb
  sudo systemctl enable mariadb
 1. Säkerhetskonfiguration:
  Kör också mysql_secure_installation för att säkra din MariaDB-installation:
  sudo mysql_secure_installation
 1. Testa Installationen:
  Slutligen, testa att MariaDB fungerar:
  mysql -u root -p

Genom att följa dessa steg bör du kunna installera och konfigurera MariaDB på både Debian och Fedora. Kom ihåg att även om stegen är likartade, kan det finnas små skillnader i kommandona beroende på din specifika version av operativsystemet.

För att t.ex skapa databaser, användare och göra backup med MariaDB / MySQL se vår wiki på https://wiki.linux.se/index.php/Kategori:Mysql