• Så installera man MariaDB på FreeBSD

  Att installera MariaDB på FreeBSD är en process som involverar flera steg. Här är en steg-för-steg guide:

  Installera MariaDB på FreeBSD

  Förberedelser

  1. Uppdatera Systemet: Innan du börjar, se till att ditt FreeBSD-system är uppdaterat. Detta kan göras med följande kommand:
    pkg update && pkg upgrade
  1. Säkerhetskopiera Viktiga Data: Om du har viktig data på systemet, se till att säkerhetskopiera den innan du fortsätter.

  Installation

  1. Installera MariaDB-servern: Använd FreeBSD’s pakethanteringssystem för att installera MariaDB. Det kan göras med följande kommand:
    pkg install mariadb105-server mariadb105-client

  (Notera att versionen av MariaDB (mariadb105 i detta fall) kan variera beroende på FreeBSD-version och tillgängliga paket.)

  1. Aktivera MariaDB: För att MariaDB ska starta automatiskt vid systemstart, lägg till följande rad i /etc/rc.conf:
    mysql_enable="YES"

  Konfiguration och Start

  1. Starta MariaDB-servern: Med MariaDB nu installerat, starta tjänsten med kommandot:
    service mysql-server start
  1. Säker Konfiguration: Kör MariaDB:s säkra installationskript för att säkra din databas. Detta inkluderar att sätta ett lösenord för root-användaren, ta bort anonyma användare och testdatabaser. Kör:
    mysql_secure_installation
  1. Logga in på MariaDB: För att kontrollera att allt fungerar, logga in på MariaDB som root-användaren:
    mysql -u root -p

  Ytterligare Konfiguration

  • Konfigurationsfil: Du kan anpassa MariaDB:s inställningar genom att redigera dess konfigurationsfil, vanligtvis belägen i /usr/local/etc/my.cnf.
  • Skapa Databaser och Användare: Skapa nya databaser och användare enligt dina behov med CREATE DATABASE och CREATE USER SQL-kommandon i MariaDB:s prompt.

  Underhåll och Hantering

  • Backup och Återställning: Lär dig hur man tar backups av din MariaDB-databas och återställer dem vid behov.
  • Uppdateringar och Övervakning: Håll systemet och MariaDB uppdaterade och övervaka dess prestanda och säkerhet.

  Slutsats

  Grattis! Du har nu en fungerande MariaDB-installation på ditt FreeBSD-system. Kom ihåg att regelbundet underhålla och uppdatera din databasserver för optimal prestanda och säkerhet.


Så installera man MariaDB på FreeBSD

Att installera MariaDB på FreeBSD är en process som involverar flera steg. Här är en steg-för-steg guide:

Installera MariaDB på FreeBSD

Förberedelser

 1. Uppdatera Systemet: Innan du börjar, se till att ditt FreeBSD-system är uppdaterat. Detta kan göras med följande kommand:
  pkg update && pkg upgrade
 1. Säkerhetskopiera Viktiga Data: Om du har viktig data på systemet, se till att säkerhetskopiera den innan du fortsätter.

Installation

 1. Installera MariaDB-servern: Använd FreeBSD’s pakethanteringssystem för att installera MariaDB. Det kan göras med följande kommand:
  pkg install mariadb105-server mariadb105-client

(Notera att versionen av MariaDB (mariadb105 i detta fall) kan variera beroende på FreeBSD-version och tillgängliga paket.)

 1. Aktivera MariaDB: För att MariaDB ska starta automatiskt vid systemstart, lägg till följande rad i /etc/rc.conf:
  mysql_enable="YES"

Konfiguration och Start

 1. Starta MariaDB-servern: Med MariaDB nu installerat, starta tjänsten med kommandot:
  service mysql-server start
 1. Säker Konfiguration: Kör MariaDB:s säkra installationskript för att säkra din databas. Detta inkluderar att sätta ett lösenord för root-användaren, ta bort anonyma användare och testdatabaser. Kör:
  mysql_secure_installation
 1. Logga in på MariaDB: För att kontrollera att allt fungerar, logga in på MariaDB som root-användaren:
  mysql -u root -p

Ytterligare Konfiguration

 • Konfigurationsfil: Du kan anpassa MariaDB:s inställningar genom att redigera dess konfigurationsfil, vanligtvis belägen i /usr/local/etc/my.cnf.
 • Skapa Databaser och Användare: Skapa nya databaser och användare enligt dina behov med CREATE DATABASE och CREATE USER SQL-kommandon i MariaDB:s prompt.

Underhåll och Hantering

 • Backup och Återställning: Lär dig hur man tar backups av din MariaDB-databas och återställer dem vid behov.
 • Uppdateringar och Övervakning: Håll systemet och MariaDB uppdaterade och övervaka dess prestanda och säkerhet.

Slutsats

Grattis! Du har nu en fungerande MariaDB-installation på ditt FreeBSD-system. Kom ihåg att regelbundet underhålla och uppdatera din databasserver för optimal prestanda och säkerhet.