• Så kan du använda Chat GPT i ditt Linux liv..

    Chat GPT har nog inte många låtit bli att lägga märke till och många är nog rädda för vad framtiden kan ge.

    Jag bad Chat GPT skapa en script som skulle skapa en databas och användare. Den som är van Linux sysop hade slödjat ihop detta själv. Men eftersom min kunskapsnivå är lite lägre än en van linux sysop , så bad jag chat gtp göra jobbet.

    skriv ett bash script som skapa en mysql databas, mysql användare och lösenord på givna parameterar

    Det här fick jag ..


Så kan du använda Chat GPT i ditt Linux liv..

Chat GPT har nog inte många låtit bli att lägga märke till och många är nog rädda för vad framtiden kan ge.

Jag bad Chat GPT skapa en script som skulle skapa en databas och användare. Den som är van Linux sysop hade slödjat ihop detta själv. Men eftersom min kunskapsnivå är lite lägre än en van linux sysop , så bad jag chat gtp göra jobbet.

skriv ett bash script som skapa en mysql databas, mysql användare och lösenord på givna parameterar

Det här fick jag ..