• Så packar Ni upp en .tar och zip fil i linux

  Artikel beskriver hur man packa upp filer i Linux och FreeBSD.

  För att packa upp en .tar-fil i ett Unix-liknande operativsystem som Linux eller FreeBSD använder du tar-kommandot. Detta är ett mycket flexibelt verktyg som kan hantera olika komprimeringsformat. Här är de grundläggande stegen för att packa upp en .tar-fil:

  Packa Upp en Standard .tar-fil

  Om din fil är en vanlig .tar-fil (inte komprimerad), använd följande kommando:

  tar -xf filnamn.tar

  Här är -x flaggan för att extrahera innehållet och -f specifierar filnamnet.

  Packa Upp en Komprimerad .tar-fil

  Om filen är komprimerad (som .tar.gz eller .tar.bz2), behöver du inkludera en extra flagga för att hantera komprimeringen:

  • För .tar.gz eller .tgz filer, använd:
   tar -xzf filnamn.tar.gz

  Här är -z flaggan för att hantera gzip-komprimering.

  • För .tar.bz2 filer, använd:
   tar -xjf filnamn.tar.bz2

  -j flaggan är för bzip2-komprimering.

  Specificera Målkatalog (Valfritt)

  Om du vill extrahera filerna till en specifik katalog, använd -C flaggan följt av sökvägen till målkatalogen:

  tar -xf filnamn.tar -C /önskad/målkatalog

  Byt ut /önskad/målkatalog med sökvägen till den katalog där du vill att filerna ska extraheras.

  Sammanfattning

  Använd tar-kommandot med lämpliga flaggor beroende på filtypen. Kom ihåg att ersätta filnamn.tar med det faktiska filnamnet du arbetar med. Om du är osäker på filtypen kan du använda file filnamn.tar för att identifiera vilken typ av komprimering som används, om någon.

  Så packar du upp en ZIP fil

  För att packa upp en .tar-fil i ett Unix-liknande operativsystem som Linux eller FreeBSD använder du tar-kommandot. Detta är ett mycket flexibelt verktyg som kan hantera olika komprimeringsformat. Här är de grundläggande stegen för att packa upp en .tar-fil:

  Packa Upp en Standard .tar-fil

  Om din fil är en vanlig .tar-fil (inte komprimerad), använd följande kommando:

  tar -xf filnamn.tar

  Här är -x flaggan för att extrahera innehållet och -f specifierar filnamnet.

  Packa Upp en Komprimerad .tar-fil

  Om filen är komprimerad (som .tar.gz eller .tar.bz2), behöver du inkludera en extra flagga för att hantera komprimeringen:

  • För .tar.gz eller .tgz filer, använd:
   tar -xzf filnamn.tar.gz

  Här är -z flaggan för att hantera gzip-komprimering.

  • För .tar.bz2 filer, använd:
   tar -xjf filnamn.tar.bz2

  -j flaggan är för bzip2-komprimering.

  Specificera Målkatalog (Valfritt)

  Om du vill extrahera filerna till en specifik katalog, använd -C flaggan följt av sökvägen till målkatalogen:

  tar -xf filnamn.tar -C /önskad/målkatalog

  Byt ut /önskad/målkatalog med sökvägen till den katalog där du vill att filerna ska extraheras.

  Sammanfattning

  Använd tar-kommandot med lämpliga flaggor beroende på filtypen. Kom ihåg att ersätta filnamn.tar med det faktiska filnamnet du arbetar med. Om du är osäker på filtypen kan du använda file filnamn.tar för att identifiera vilken typ av komprimering som används, om någon.


Så packar Ni upp en .tar och zip fil i linux

Artikel beskriver hur man packa upp filer i Linux och FreeBSD.

För att packa upp en .tar-fil i ett Unix-liknande operativsystem som Linux eller FreeBSD använder du tar-kommandot. Detta är ett mycket flexibelt verktyg som kan hantera olika komprimeringsformat. Här är de grundläggande stegen för att packa upp en .tar-fil:

Packa Upp en Standard .tar-fil

Om din fil är en vanlig .tar-fil (inte komprimerad), använd följande kommando:

tar -xf filnamn.tar

Här är -x flaggan för att extrahera innehållet och -f specifierar filnamnet.

Packa Upp en Komprimerad .tar-fil

Om filen är komprimerad (som .tar.gz eller .tar.bz2), behöver du inkludera en extra flagga för att hantera komprimeringen:

 • För .tar.gz eller .tgz filer, använd:
 tar -xzf filnamn.tar.gz

Här är -z flaggan för att hantera gzip-komprimering.

 • För .tar.bz2 filer, använd:
 tar -xjf filnamn.tar.bz2

-j flaggan är för bzip2-komprimering.

Specificera Målkatalog (Valfritt)

Om du vill extrahera filerna till en specifik katalog, använd -C flaggan följt av sökvägen till målkatalogen:

tar -xf filnamn.tar -C /önskad/målkatalog

Byt ut /önskad/målkatalog med sökvägen till den katalog där du vill att filerna ska extraheras.

Sammanfattning

Använd tar-kommandot med lämpliga flaggor beroende på filtypen. Kom ihåg att ersätta filnamn.tar med det faktiska filnamnet du arbetar med. Om du är osäker på filtypen kan du använda file filnamn.tar för att identifiera vilken typ av komprimering som används, om någon.

Så packar du upp en ZIP fil

För att packa upp en .tar-fil i ett Unix-liknande operativsystem som Linux eller FreeBSD använder du tar-kommandot. Detta är ett mycket flexibelt verktyg som kan hantera olika komprimeringsformat. Här är de grundläggande stegen för att packa upp en .tar-fil:

Packa Upp en Standard .tar-fil

Om din fil är en vanlig .tar-fil (inte komprimerad), använd följande kommando:

tar -xf filnamn.tar

Här är -x flaggan för att extrahera innehållet och -f specifierar filnamnet.

Packa Upp en Komprimerad .tar-fil

Om filen är komprimerad (som .tar.gz eller .tar.bz2), behöver du inkludera en extra flagga för att hantera komprimeringen:

 • För .tar.gz eller .tgz filer, använd:
 tar -xzf filnamn.tar.gz

Här är -z flaggan för att hantera gzip-komprimering.

 • För .tar.bz2 filer, använd:
 tar -xjf filnamn.tar.bz2

-j flaggan är för bzip2-komprimering.

Specificera Målkatalog (Valfritt)

Om du vill extrahera filerna till en specifik katalog, använd -C flaggan följt av sökvägen till målkatalogen:

tar -xf filnamn.tar -C /önskad/målkatalog

Byt ut /önskad/målkatalog med sökvägen till den katalog där du vill att filerna ska extraheras.

Sammanfattning

Använd tar-kommandot med lämpliga flaggor beroende på filtypen. Kom ihåg att ersätta filnamn.tar med det faktiska filnamnet du arbetar med. Om du är osäker på filtypen kan du använda file filnamn.tar för att identifiera vilken typ av komprimering som används, om någon.