• Så sätter du upp egen webserver på Apache med SSL på Debian, Ubuntu , RHEL och OpenSUSE

  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) är en grundläggande kommunikationsprotokoll som används för att överföra data över webben, vilket möjliggör webbläsare att hämta webbsidor från servrar. Det fungerar som en förfrågan-svar-protokoll mellan en klient och en server.

  Att sätta upp en egen webserver kan vara praktiskt om man vill hosta sin egen hemsida. Texten beskriver hur du installerar Apache på Debian, Ubuntu, RHEL och OpenSUSE.”

  Så här konfigurerar du en webbplats med Apache och SSL på flera Linux-distributioner

  Apache, även känt som Apache HTTP Server, är en gratis och öppen källkod webbserver som underhålls av Apache Foundation. Apache har en imponerande marknadsandel men är lite bakom Nginx enligt W3Techs statistik. Det är dock mycket pålitligt, flexibelt och enkelt att installera, vilket gör det populärt bland både utvecklare och Linux-entusiaster.

  Innan vi börjar, se till att följande krav är uppfyllda:

  • En server som kör Debian 12, Ubuntu, RHEL, eller openSUSE.
  • Ett fullständigt kvalificerat domännamn (FQDN) som pekar på servern.
  • En stabil internetanslutning.

  Steg 1: Uppdatera systemets paketrepository
  Uppdatera systemets paketrepository för att säkerställa att alla paket är aktuella.

  • Debian 12 & Ubuntu:
   sudo apt update -y
  • RHEL:
   sudo dnf update -y
  • openSUSE:
   sudo zypper refresh

  Steg 2: Installera Apache
  Installationen av Apache är rakt fram och utförs enkelt med pakethanteraren.

  • Debian 12 & Ubuntu:
   sudo apt install apache2 -y
  • RHEL:
   sudo dnf install httpd -y
  • openSUSE:
   sudo zypper install apache2

  Efter installationen, kontrollera att Apache är aktivt och körs:

  sudo systemctl start apache2
  sudo systemctl enable apache2
  sudo systemctl restart apache2

  Steg 3: Konfigurera brandväggen för att tillåta HTTP och HTTPS

  • Alla distributioner:
   sudo ufw allow 80
   sudo ufw allow 443
   sudo ufw status

  Steg 4: Skapa och konfigurera din webbplats

  • Alla distributioner:
   Ändra eller skapa index.html i webbroten /var/www/html/ eller den specifika platsen för din distribution:
   sudo mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index.html.bak
   sudo nano /var/www/html/index.html

  Lägg till HTML-innehåll:

   <html>
    <head>
      <title>Välkommen till MinSite.com</title>
    </head>
    <body>
      <h1>Hej från Apache-servern!</h1>
    </body>
   </html>

  Spara filen och starta om Apache-servern:

   sudo systemctl restart apache2

  Steg 5: Konfigurera virtuella värdar för att hosta flera webbplatser
  Skapa och konfigurera en virtuell värd för varje domän:

  • Alla distributioner:
   sudo mkdir -p /var/www/html/mydomain.com
   sudo chown -R $USER:$USER /var/www/html/mydomain.com
   sudo chmod -R 755 /var/www/html/mydomain.com
   sudo nano /etc/apache2/sites-available/mydomain.com.conf

  Lägg till konfigurationen för den virtuella värden och aktivera den:

   <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@mydomain.com
    ServerName mydomain.com
    ServerAlias www.mydomain.com
    DocumentRoot /var/www/html/mydomain.com/
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
   </VirtualHost>

  Aktivera den virtuella värden och ladda om Apache:

   sudo a2ensite mydomain.com.conf
   sudo a2dissite 000-default.conf
   sudo systemctl reload apache2

  Steg 6: Aktivera HTTPS med Let’s Encrypt
  Installera Certbot och konfigurera SSL-certifikat:

  • Alla distributioner:
   sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y # För Debian-baserade distributioner
   sudo dnf install certbot python3-certbot-apache -y # För RHEL
   sudo zypper install certbot python3-certbot-apache # För openSUSE
   sudo certbot --apache -d mydomain.com -d www.mydomain.com

  Steg 7: Automatisk förnyelse av SSL-certifikat
  Konfigurera automatisk förnyelse av certifikatet via ett cron-jobb:

  • Alla distributioner:
   sudo crontab -e

  Lägg till följande rad för att utföra förnyelsen varje vecka:

   0 0 * * 0 /usr/bin/certbot renew --quiet

  Slutsats
  Du har nu konfigurerat en Apache-server på flera Linux-distributioner och säkrat den med SSL. Återkom gärna med feedback eller frågor!


Så sätter du upp egen webserver på Apache med SSL på Debian, Ubuntu , RHEL och OpenSUSE

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) är en grundläggande kommunikationsprotokoll som används för att överföra data över webben, vilket möjliggör webbläsare att hämta webbsidor från servrar. Det fungerar som en förfrågan-svar-protokoll mellan en klient och en server.

Att sätta upp en egen webserver kan vara praktiskt om man vill hosta sin egen hemsida. Texten beskriver hur du installerar Apache på Debian, Ubuntu, RHEL och OpenSUSE.”

Så här konfigurerar du en webbplats med Apache och SSL på flera Linux-distributioner

Apache, även känt som Apache HTTP Server, är en gratis och öppen källkod webbserver som underhålls av Apache Foundation. Apache har en imponerande marknadsandel men är lite bakom Nginx enligt W3Techs statistik. Det är dock mycket pålitligt, flexibelt och enkelt att installera, vilket gör det populärt bland både utvecklare och Linux-entusiaster.

Innan vi börjar, se till att följande krav är uppfyllda:

 • En server som kör Debian 12, Ubuntu, RHEL, eller openSUSE.
 • Ett fullständigt kvalificerat domännamn (FQDN) som pekar på servern.
 • En stabil internetanslutning.

Steg 1: Uppdatera systemets paketrepository
Uppdatera systemets paketrepository för att säkerställa att alla paket är aktuella.

 • Debian 12 & Ubuntu:
 sudo apt update -y
 • RHEL:
 sudo dnf update -y
 • openSUSE:
 sudo zypper refresh

Steg 2: Installera Apache
Installationen av Apache är rakt fram och utförs enkelt med pakethanteraren.

 • Debian 12 & Ubuntu:
 sudo apt install apache2 -y
 • RHEL:
 sudo dnf install httpd -y
 • openSUSE:
 sudo zypper install apache2

Efter installationen, kontrollera att Apache är aktivt och körs:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl restart apache2

Steg 3: Konfigurera brandväggen för att tillåta HTTP och HTTPS

 • Alla distributioner:
 sudo ufw allow 80
 sudo ufw allow 443
 sudo ufw status

Steg 4: Skapa och konfigurera din webbplats

 • Alla distributioner:
  Ändra eller skapa index.html i webbroten /var/www/html/ eller den specifika platsen för din distribution:
 sudo mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index.html.bak
 sudo nano /var/www/html/index.html

Lägg till HTML-innehåll:

 <html>
  <head>
    <title>Välkommen till MinSite.com</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hej från Apache-servern!</h1>
  </body>
 </html>

Spara filen och starta om Apache-servern:

 sudo systemctl restart apache2

Steg 5: Konfigurera virtuella värdar för att hosta flera webbplatser
Skapa och konfigurera en virtuell värd för varje domän:

 • Alla distributioner:
 sudo mkdir -p /var/www/html/mydomain.com
 sudo chown -R $USER:$USER /var/www/html/mydomain.com
 sudo chmod -R 755 /var/www/html/mydomain.com
 sudo nano /etc/apache2/sites-available/mydomain.com.conf

Lägg till konfigurationen för den virtuella värden och aktivera den:

 <VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@mydomain.com
  ServerName mydomain.com
  ServerAlias www.mydomain.com
  DocumentRoot /var/www/html/mydomain.com/
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
 </VirtualHost>

Aktivera den virtuella värden och ladda om Apache:

 sudo a2ensite mydomain.com.conf
 sudo a2dissite 000-default.conf
 sudo systemctl reload apache2

Steg 6: Aktivera HTTPS med Let’s Encrypt
Installera Certbot och konfigurera SSL-certifikat:

 • Alla distributioner:
 sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y # För Debian-baserade distributioner
 sudo dnf install certbot python3-certbot-apache -y # För RHEL
 sudo zypper install certbot python3-certbot-apache # För openSUSE
 sudo certbot --apache -d mydomain.com -d www.mydomain.com

Steg 7: Automatisk förnyelse av SSL-certifikat
Konfigurera automatisk förnyelse av certifikatet via ett cron-jobb:

 • Alla distributioner:
 sudo crontab -e

Lägg till följande rad för att utföra förnyelsen varje vecka:

 0 0 * * 0 /usr/bin/certbot renew --quiet

Slutsats
Du har nu konfigurerat en Apache-server på flera Linux-distributioner och säkrat den med SSL. Återkom gärna med feedback eller frågor!