• Säkerhetsåtgärder under Apache2

  För att ta bort signaturen som exempel som ovan. ( Signaturen avser här strängen Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at xxxx.xyx Port 443 )

  Debian baserade distrubtioner såsom MiNT, Ubuntu osv

  $ sudo pico /etc/apache2/apache2.conf

  För Red Hat distrubtioner RHEL, Fedora, Centos osv

  $ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

  Lägga dessa rader i slutet på filen.

  ServerTokens Prod
  ServerSignature Off

  För att starta om apache skriv :

  För Debian och Ubuntu :

  $ sudo systemctl restart apache2

  RED HAT / Centos och Fedora.

  $ sudo systemctl restart httpd


Säkerhetsåtgärder under Apache2

För att ta bort signaturen som exempel som ovan. ( Signaturen avser här strängen Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at xxxx.xyx Port 443 )

Debian baserade distrubtioner såsom MiNT, Ubuntu osv

$ sudo pico /etc/apache2/apache2.conf

För Red Hat distrubtioner RHEL, Fedora, Centos osv

$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Lägga dessa rader i slutet på filen.

ServerTokens Prod
ServerSignature Off

För att starta om apache skriv :

För Debian och Ubuntu :

$ sudo systemctl restart apache2

RED HAT / Centos och Fedora.

$ sudo systemctl restart httpd