• Slackware

    Slackware är en linuxdistribution som utvecklas och underhålls av Patrick Volkerding sedan april 1993, och därmed är en av de äldsta linuxdistributionerna. Slackwares profil är att vara ”Unix-lik” i sin struktur. Distributionen riktar sig i första hand till mer avancerade användare och är inriktad på att vara stabil och flexibel. Liksom de flesta andra moderna distributioner använder sig Slackware av ett paketsystem för att enkelt kunna underhålla och administrera olika delar av systemet. Till skillnad från många andra distributioner är paketsystemet mycket enkelt implementerat och rör sig egentligen bara om ett skript.

    Patrick håller sin distribution mycket ren genom att så gott som aldrig patcha olika komponenter med specialfunktioner utan endast med säkerhetsfixar.

    ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/slackware/


Slackware

Slackware är en linuxdistribution som utvecklas och underhålls av Patrick Volkerding sedan april 1993, och därmed är en av de äldsta linuxdistributionerna. Slackwares profil är att vara ”Unix-lik” i sin struktur. Distributionen riktar sig i första hand till mer avancerade användare och är inriktad på att vara stabil och flexibel. Liksom de flesta andra moderna distributioner använder sig Slackware av ett paketsystem för att enkelt kunna underhålla och administrera olika delar av systemet. Till skillnad från många andra distributioner är paketsystemet mycket enkelt implementerat och rör sig egentligen bara om ett skript.

Patrick håller sin distribution mycket ren genom att så gott som aldrig patcha olika komponenter med specialfunktioner utan endast med säkerhetsfixar.

ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/slackware/