• Starta om Linux från Kommandoraden: En Utförlig Guide

  En reboot innebär att starta om ett datorsystem, vilket innebär att stänga av och sedan starta upp operativsystemet igen. Detta rensar systemets minne, tillämpar uppdateringar och löser ofta tekniska problem. Det kan initieras via fysiska knappar eller kommandon i ett operativsystem.

  Att kunna starta om ett Linux-system från kommandoraden (CLI) är en grundläggande men viktig färdighet för systemadministratörer och användare som arbetar med Linux-servrar eller -datorer. Denna guide beskriver flera metoder för att starta om ett Linux-system, inklusive användning av kommandona reboot, shutdown, init, och systemctl.

  1. Använda reboot Kommandot

  Det enklaste och mest direkta sättet att starta om ett Linux-system är genom att använda kommandot reboot.

  sudo reboot

  När du kör detta kommando med sudo kommer systemet att börja processen för en omedelbar omstart. Om du är inloggad som root, kan du utelämna sudo.

  2. Använda shutdown Kommandot

  Kommandot shutdown är mångsidigt och kan användas för att stänga av eller starta om systemet vid en specifik tidpunkt. För en omedelbar omstart, använd flaggan -r tillsammans med now.

  sudo shutdown -r now

  För att schemalägga en omstart vid en specifik tidpunkt, kan du ange tid i formatet hh:mm. Till exempel, för att starta om systemet klockan 15:00:

  sudo shutdown -r 15:00

  Du kan också ange en tidsfördröjning, till exempel 10 minuter:

  sudo shutdown -r +10

  3. Använda init eller telinit Kommandot

  Kommandona init och telinit används för att ändra runlevel på systemet. Runlevel 6 är standard för omstart.

  sudo init 6

  eller

  sudo telinit 6

  Dessa kommandon byter systemets runlevel till 6, vilket resulterar i en omstart. Denna metod används oftast i äldre system som inte använder systemd.

  4. Använda systemctl Kommandot

  I moderna Linux-distributioner som använder systemd för init-systemet, är systemctl kommandot att föredra för att hantera systemtjänster och runlevels. För att starta om systemet, använd:

  sudo systemctl reboot

  Detta kommando initierar en omedelbar omstart genom systemd.

  Sammanfattning

  Här är en snabb översikt av de olika kommandona för att starta om ett Linux-system från CLI:

  • sudo reboot: Enkel och direkt omstart.
  • sudo shutdown -r now: Omedelbar omstart med möjlighet att schemalägga.
  • sudo init 6 eller sudo telinit 6: Byter till runlevel 6 för omstart, används i äldre system.
  • sudo systemctl reboot: Modern metod med systemd.

  Att förstå dessa kommandon ger dig flexibiliteten att hantera Linux-system på ett effektivt sätt, oavsett om du arbetar lokalt eller via en fjärranslutning. Välj det kommando som passar bäst för din specifika situation och distribution, och du kommer att kunna starta om ditt system med säkerhet och precision.


Starta om Linux från Kommandoraden: En Utförlig Guide

En reboot innebär att starta om ett datorsystem, vilket innebär att stänga av och sedan starta upp operativsystemet igen. Detta rensar systemets minne, tillämpar uppdateringar och löser ofta tekniska problem. Det kan initieras via fysiska knappar eller kommandon i ett operativsystem.

Att kunna starta om ett Linux-system från kommandoraden (CLI) är en grundläggande men viktig färdighet för systemadministratörer och användare som arbetar med Linux-servrar eller -datorer. Denna guide beskriver flera metoder för att starta om ett Linux-system, inklusive användning av kommandona reboot, shutdown, init, och systemctl.

1. Använda reboot Kommandot

Det enklaste och mest direkta sättet att starta om ett Linux-system är genom att använda kommandot reboot.

sudo reboot

När du kör detta kommando med sudo kommer systemet att börja processen för en omedelbar omstart. Om du är inloggad som root, kan du utelämna sudo.

2. Använda shutdown Kommandot

Kommandot shutdown är mångsidigt och kan användas för att stänga av eller starta om systemet vid en specifik tidpunkt. För en omedelbar omstart, använd flaggan -r tillsammans med now.

sudo shutdown -r now

För att schemalägga en omstart vid en specifik tidpunkt, kan du ange tid i formatet hh:mm. Till exempel, för att starta om systemet klockan 15:00:

sudo shutdown -r 15:00

Du kan också ange en tidsfördröjning, till exempel 10 minuter:

sudo shutdown -r +10

3. Använda init eller telinit Kommandot

Kommandona init och telinit används för att ändra runlevel på systemet. Runlevel 6 är standard för omstart.

sudo init 6

eller

sudo telinit 6

Dessa kommandon byter systemets runlevel till 6, vilket resulterar i en omstart. Denna metod används oftast i äldre system som inte använder systemd.

4. Använda systemctl Kommandot

I moderna Linux-distributioner som använder systemd för init-systemet, är systemctl kommandot att föredra för att hantera systemtjänster och runlevels. För att starta om systemet, använd:

sudo systemctl reboot

Detta kommando initierar en omedelbar omstart genom systemd.

Sammanfattning

Här är en snabb översikt av de olika kommandona för att starta om ett Linux-system från CLI:

 • sudo reboot: Enkel och direkt omstart.
 • sudo shutdown -r now: Omedelbar omstart med möjlighet att schemalägga.
 • sudo init 6 eller sudo telinit 6: Byter till runlevel 6 för omstart, används i äldre system.
 • sudo systemctl reboot: Modern metod med systemd.

Att förstå dessa kommandon ger dig flexibiliteten att hantera Linux-system på ett effektivt sätt, oavsett om du arbetar lokalt eller via en fjärranslutning. Välj det kommando som passar bäst för din specifika situation och distribution, och du kommer att kunna starta om ditt system med säkerhet och precision.