• Steg-för-steg Guide för att Installera Fathom med MySQL och Konfigurera med Apache

  Fathom Analytics är ett lättviktigt, integritetsvänligt analysverktyg som erbjuder enkel och snabb spårning av webbplatsbesökare utan att kompromissa med användarnas integritet. Det är ett utmärkt alternativ för dem som söker en GDPR-kompatibel lösning för att analysera sin webbplats trafik.

  Förberedelser

  Innan vi börjar, se till att du har följande:

  • En server med Ubuntu eller en annan Linux-distribution.
  • Root-åtkomst till servern.
  • MySQL installerat.
  • Apache installerat och konfigurerat.

  Steg 1: Installera MySQL

  1. Uppdatera dina paket och installera MySQL-servern: sudo apt update sudo apt install mysql-server
  2. Starta MySQL och säkra installationen: sudo systemctl start mysql sudo mysql_secure_installation
  3. Logga in på MySQL och skapa en ny databas och användare för Fathom: sudo mysql -u root -p Inuti MySQL prompten: CREATE DATABASE fathom; CREATE USER 'fathomuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON fathom.* TO 'fathomuser'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES; EXIT;

  Steg 2: Installera Fathom

  1. Ladda ner den senaste versionen av Fathom från Fathom Analytics GitHub: wget https://github.com/usefathom/fathom/releases/download/v1.2.1/fathom-linux-amd64
  2. Ge körbehörighet till den nedladdade filen och flytta den till /usr/local/bin: chmod +x fathom-linux-amd64 sudo mv fathom-linux-amd64 /usr/local/bin/fathom

  Steg 3: Konfigurera Fathom för att använda MySQL

  1. Skapa en miljöfil (.env) i katalogen där du planerar att köra Fathom: touch /path/to/fathom/.env
  2. Lägg till följande rader i .env-filen och ersätt med dina egna MySQL-uppgifter: DATABASE_URL=mysql://fathomuser:password@localhost:3306/fathom

  Steg 4: Migrera databasen

  1. Kör Fathom’s migreringskommando för att ställa in databasen: fathom migrate -e /path/to/fathom/.env

  Steg 5: Konfigurera Apache

  1. Skapa en ny konfigurationsfil för Fathom i Apache: sudo nano /etc/apache2/sites-available/fathom.conf
  2. Lägg till följande konfiguration i filen: <VirtualHost *:80> ServerAdmin webmaster@yourdomain.com DocumentRoot /path/to/fathom&lt;Directory /path/to/fathom&gt; AllowOverride All Require all granted &lt;/Directory&gt; ProxyPass / http://localhost:8080/ ProxyPassReverse / http://localhost:8080/ ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/fathom_error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/fathom_access.log combined</VirtualHost>
  3. Aktivera nödvändiga moduler och den nya webbplatsen: sudo a2enmod proxy proxy_http sudo a2ensite fathom sudo systemctl restart apache2

  Steg 6: Starta Fathom

  1. Starta Fathom-servern: nohup fathom server -e /path/to/fathom/.env &

  Slutsats

  Du har nu framgångsrikt installerat Fathom Analytics med MySQL och konfigurerat det att köras med Apache. Genom att följa dessa steg kan du nu börja spåra och analysera din webbplats trafik på ett integritetsvänligt sätt. För ytterligare anpassningar och optimeringar, se till att konsultera Fathom’s officiella dokumentation.

  https://github.com/usefathom/fathom


Steg-för-steg Guide för att Installera Fathom med MySQL och Konfigurera med Apache

Fathom Analytics är ett lättviktigt, integritetsvänligt analysverktyg som erbjuder enkel och snabb spårning av webbplatsbesökare utan att kompromissa med användarnas integritet. Det är ett utmärkt alternativ för dem som söker en GDPR-kompatibel lösning för att analysera sin webbplats trafik.

Förberedelser

Innan vi börjar, se till att du har följande:

 • En server med Ubuntu eller en annan Linux-distribution.
 • Root-åtkomst till servern.
 • MySQL installerat.
 • Apache installerat och konfigurerat.

Steg 1: Installera MySQL

 1. Uppdatera dina paket och installera MySQL-servern: sudo apt update sudo apt install mysql-server
 2. Starta MySQL och säkra installationen: sudo systemctl start mysql sudo mysql_secure_installation
 3. Logga in på MySQL och skapa en ny databas och användare för Fathom: sudo mysql -u root -p Inuti MySQL prompten: CREATE DATABASE fathom; CREATE USER 'fathomuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON fathom.* TO 'fathomuser'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES; EXIT;

Steg 2: Installera Fathom

 1. Ladda ner den senaste versionen av Fathom från Fathom Analytics GitHub: wget https://github.com/usefathom/fathom/releases/download/v1.2.1/fathom-linux-amd64
 2. Ge körbehörighet till den nedladdade filen och flytta den till /usr/local/bin: chmod +x fathom-linux-amd64 sudo mv fathom-linux-amd64 /usr/local/bin/fathom

Steg 3: Konfigurera Fathom för att använda MySQL

 1. Skapa en miljöfil (.env) i katalogen där du planerar att köra Fathom: touch /path/to/fathom/.env
 2. Lägg till följande rader i .env-filen och ersätt med dina egna MySQL-uppgifter: DATABASE_URL=mysql://fathomuser:password@localhost:3306/fathom

Steg 4: Migrera databasen

 1. Kör Fathom’s migreringskommando för att ställa in databasen: fathom migrate -e /path/to/fathom/.env

Steg 5: Konfigurera Apache

 1. Skapa en ny konfigurationsfil för Fathom i Apache: sudo nano /etc/apache2/sites-available/fathom.conf
 2. Lägg till följande konfiguration i filen: <VirtualHost *:80> ServerAdmin webmaster@yourdomain.com DocumentRoot /path/to/fathom&lt;Directory /path/to/fathom&gt; AllowOverride All Require all granted &lt;/Directory&gt; ProxyPass / http://localhost:8080/ ProxyPassReverse / http://localhost:8080/ ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/fathom_error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/fathom_access.log combined</VirtualHost>
 3. Aktivera nödvändiga moduler och den nya webbplatsen: sudo a2enmod proxy proxy_http sudo a2ensite fathom sudo systemctl restart apache2

Steg 6: Starta Fathom

 1. Starta Fathom-servern: nohup fathom server -e /path/to/fathom/.env &

Slutsats

Du har nu framgångsrikt installerat Fathom Analytics med MySQL och konfigurerat det att köras med Apache. Genom att följa dessa steg kan du nu börja spåra och analysera din webbplats trafik på ett integritetsvänligt sätt. För ytterligare anpassningar och optimeringar, se till att konsultera Fathom’s officiella dokumentation.

https://github.com/usefathom/fathom