• Ett bash script som ändra exif kommentar på dina .png och .jpg filer.

  Ett bash script som använda exif data på massor av bilder spara massor tid.

  EXIF, eller Exchangeable Image File Format, är en standard för metadata som används för att lagra information om en bild i bildfilen själv. Denna metadata kan innehålla detaljer som kamerainställningar, datum och tid för fotografering, geografisk plats (om tillgänglig), kameramodell och tillverkare, och annan relevant information om bilden.

  Bash script nedan gör så du kan lägga till kommentar på dina bilder, t.ex vilken webbplats dom kommer ifrån. Starta en terminal skriv t.ex nano fixabilder och klistra koden nedan. Spara koden och skriv cmod +x fixabilder ,kopiera filen till med

  cp fixabilder/usr/local/bin/
  chmod +x /usr/local/bin/fixabilder

  Nu går du till den delen av serven där du har t.ex du har din webplats och skriver.

  ./fixabilder www.linux.se

  #!/bin/bash
  
  # Kontrollera om exiftool är installerat
  if ! command -v exiftool &> /dev/null; then
    echo "exiftool är inte installerat. Installera det innan du fortsätter."
    exit 1
  fi
  
  # Kontrollera om det finns minst ett argument (kommentaren)
  if [ $# -lt 1 ]; then
    echo "Användning: $0 <kommentar>"
    exit 1
  fi
  
  # Den aktuella mappen där skriptet körs
  start_mapp="$(pwd)"
  
  # Kommentaren som användaren anger
  kommentar="$1"
  
  # Sök efter både .jpg och .png-filer i den aktuella mappen och dess undermappar
  find "$start_mapp" -type f \( -iname "*.jpg" -o -iname "*.jpeg" -o -iname "*.png" \) -exec exiftool -overwrite_original -"Comment=$kommentar" {} \;
  
  echo "Klart!"

  Saknas exiftool!

  Saknas exiftool i ditt system? Här installera du exiftool på ett red hat eller debian/ubuntu/mint system

  På Debian (och derivat som Ubuntu):

  sudo apt-get update

  sudo apt-get install libimage-exiftool-perl

  På Red Hat (och derivat som Fedora och CentOS):

  sudo yum install epel-release

  (För nyare versioner som använder dnf, byt ut yum med dnf i kommandot ovan.)

  sudo yum install perl-Image-ExifTool

  Vistation att det blev rätt

  exiftool -ver

  Ett till lägg :

  Vill du göra som samma sak med geodata :

  find -type f \( -iname ”*.jpg” -o -iname ”*.png” \) -exec exiftool -gpslatitude=59.32693638743965 -gpslongitude=18.071676492897854 {} \;

  Så kommer dina bilder får geodata till Kungliga slottet i Stockholm. Om du vill ta fram GPS kodinater till just din plats.

  1) Gå in på google maps.
  2) Skriv Adressen och högerklicka så får du fram GPS kodinaterna till den adress du önskar.

  ,


Etikett: bash

 • Ett bash script som ändra exif kommentar på dina .png och .jpg filer.

  EXIF, eller Exchangeable Image File Format, är en standard för metadata som används för att lagra information om en bild i bildfilen själv. Denna metadata kan innehålla detaljer som kamerainställningar, datum och tid för fotografering, geografisk plats (om tillgänglig), kameramodell och tillverkare, och annan relevant information om bilden. Bash script nedan gör så du kan…