• Debian 6.0

  Efter 24 månaders konstant utveckling kan Debianprojektet stolt kungöra den nya stabila versionen 6.0 (kodnamn Squeeze). Debian 6.0 är ett fritt operativsystem och kommer för första gången i två varianter. Vid sidan av Debian GNU/Linux, introduceras med denna version Debian GNU/kFreeBSD som en teknikförhandsvisning.

  Debian 6.0 innehåller skrivbordsmiljö och applikationer från KDE Plasma, skrivbordsmiljöerna GNOME, Xfce, och LXDE såväl som alla sorters serverapplikationer. Denna utgåva innehåller även kompatibilitet med FHS v2.3 och mjukvara utvecklad för version 3.2 av LSB.

  Debian kör datorer från så kallade palmtopar och handhållna datorer till superdator, och nästan allting däremellan. Sammanlagt nio arkitekturer stöds av Debian GNU/Linux: 32-bitars PC / Intel IA-32 (i386), 64-bitars PC / Intel EM64T / x86-64 (amd64), Motorola/IBM PowerPC (powerpc), Sun/Oracle SPARC (sparc), MIPS (mips (rak byteordning) och mipsel (omvänd byteordning)), Intel Itanium (ia64), IBM S/390 (s390) och ARM EABI (armel).

  Debian 6.0 ”Squeeze” introducerar teknikförhandsvisningar av två nya porteringar till kärnan från FreeBSD-projektet med den välkända användarmiljön från Debian/GNU: Debian GNU/kFreeBSD för 32-bitars PC (kfreebsd-i386) och 64-bitars PC (kfreebsd-amd64). Dessa porteringar är de första någonsin i en Debianutgåva som inte är baserade på Linuxkärnan. Stödet för vanlig servermjukvara är starkt och kombinerar de existerande funktionerna i Linuxbaserade Debianversioner med de unika funktioner som är kända från BSD-världen. För denna utgåva är dock dessa nya porteringar begränsade; till exempel stöds ännu inte några av de avancerade skrivbordsfunktionerna.

  En annan helt ny företeelse är den rakt igenom fria Linuxkärnan, som inte längre innehåller problematiska inbäddade filer. Dessa har plockats ut och lagts i separata paket som flyttats ut ur Debians huvudarkiv och in i den icke-fria delen av vårt arkiv, vilken inte används som standard. På detta sätt har Debiananvändare möjligheten att köra ett fullständigt fritt operativsystem, men kan ändå välja att använda icke-fria inbäddade filer om nödvändigt. Inbäddade filer som behövs under installationen kan laddas av installationssystemet ; särskilda cd-avbildningar och tarbollar för usb-baserade installationer finns även tillgängliga. Mer information om detta kan hittas på Debians wikisida om inbäddade filer.

  Dessutom introducerar Debian 6.0 ett beroendebaserat uppstartssystem, vilket gör systemuppstarter snabbare och mer robusta tack vare parallell körning av startskript och korrekt hantering av beroenden mellan dem. Flera andra ändringar gör Debian mer lämpligt för enheter med mindre formfaktor, såsom att KDE Plasma Netbook introduceras.

  Denna utgåva innehåller ett antal uppdaterade mjukvarupaket, såsom:

  • KDE Plasma Workspaces and KDE Applications 4.4.5
   en uppdaterad version av skrivbordsmiljön Gnome 2.30
  • skrivbordsmiljön Xfce 4.6
  • LXDE 0.5.0
  • X.Org 7.5
  • OpenOffice.org 3.2.1
  • GIMP 2.6.11
  • Iceweasel 3.5.16 (en version av Mozilla Firefox utan varumärkesanknytning)
  • Icedove 3.0.11 (en version av Mozilla Thunderbird utan varumärkesanknytning)
  • PostgreSQL 8.4.6
  • MySQL 5.1.49
  • GNU Compiler Collection 4.4.5
  • Linux 2.6.32
  • Apache 2.2.16
  • Samba 3.5.6
  • Python 2.6.6, 2.5.5 and 3.1.3
  • Perl 5.10.1
  • PHP 5.3.3
  • Asterisk 1.6.2.9
  • Nagios 3.2.3
  • Xen Hypervisor 4.0.1 (stöd för dom0 och domU)
  • OpenJDK 6b18
  • Tomcat 6.0.18

  mer än 29000 andra mjukvarupaket klara för användning, byggda från nära 15000 källkodspaket.

  Debian 6.0 innehåller fler än 10000 nya paket, såsom bläddraren Chromium, övervakningslösningen Icinga, pakethanteringsframändan Software Center, nätverkshanteraren wicd, verktyget lxc (Linux container tools) för lättviktig virtualisering och klusterramverket Corosync.

  Med detta breda urval paket uppfyller Debian ännu en gång sin målsättning att vara det universella operativsystemet. Det är lämpligt för flera olika användningsfall: från skrivbordssystem till handhållna datorer; från utvecklingsservrar till klustersystem; och för databas-, webb eller lagringsservrar. Samtidigt säkerställer ytterligare ansträngningar för kvalitetskontroll, såsom automatiska installations- och uppgraderingstester för alla paket i Debians arkiv, att Debian 6.0 uppfyller de höga förväntningar som användare har på en stabil Debianutgåva. Den är stabil som en klippa och utförligt testad.

  Med början i Debian 6.0 har ”Custom Debian Distributions” bytt namn till ”Debian Pure Blends”. Deras bredd har utökats eftersom Debian 6.0 lägger Debian Accessibility, DebiChem, Debian EzGo, Debian GIS och Debian Multimedia till de redan existerande Debian Edu, Debian Med och Debian Science ”pure blends”. Möjlighet finns att bläddra i alla blandningars innehåll, inklusive presumptiva paket som användare gärna får nominera för nästa utgåva.

  Debian kan installeras från olika installationsmedier såsom blu-ray-, dvd- och cd-skivor, usb-pinnar och disketter eller över nätverk. Gnome är standardskrivbordsmiljö och finns på den första cd-skivan. Andra skrivbordsmiljöer – KDE Plasma Desktop and Applications, Xfce och LXDE – kan installeras med hjälp av två alternativa cd-avbildningar. Den önskade skrivbordsmiljön kan också väljas från startmenyn på cd- och dvd-skivorna. Återigen tillgängligt med Debian 6.0 finns cd- och dvd-skivor för flera arkitekturer (”multi-arch”) vilket möjliggör installation av flera arkitekturer från en enda skiva. Skapandet av körbar usb-media har också förenklats betydligt; se installationsguiden för detaljer.

  Förutom med de vanliga installationsmedierna kan Debian GNU/Linux också användas direkt utan installation. Dessa speciella bilder, kända som live-avbildningar, finns tillgängliga för cd, usb-pinnar och netboot-konfigurationer som möjliggör uppstart via nätverket. Till att börja med tillhandahålls dessa endast för amd64- och i386-arkitekturerna. Det är också möjligt att använda dessa live-avbildningar för att installera Debian GNU/Linux.

  Installationsprocessen för Debian GNU/Linux 6.0 har förbättrats på många sätt, bland annat med enklare val av språk- och tangentbordsinställningar, partitionering av logiska volymer, RAID och krypterade system. Stöd har också lagts till för filsystemen ext4 och Btrfs och – på kFreeBSD-arkitekturen – filsystemet Zettabyte (ZFS). Installationssystemet för Debian GNU/Linux finns nu tillgängligt på 70 språk.

  Avbildningar för Debianinstalleraren kan redan nu hämtas med hjälp av BitTorrent (det rekommenderade sättet), jigdo eller HTTP; se Debian på cd för ytterligare information. De kommer snart även finnas tillgängliga på fysiska dvd-, cd- och blu-ray-skivor från ett otal återförsäljare.

  Uppgraderingar till Debian GNU/Linux 6.0 från den tidigare utgåvan, Debian GNU/Linux 5.0 (alias ”Lenny”), hanteras automatiskt av pakethanteringsverktyget apt-get för de flesta konfigurationer och till viss del även av pakethanteringssystemet aptitude. Som vanligt kan Debian GNU/Linux-system uppgraderas smärtfritt, på plats och utan någon nedtid, men läsning av kommentarer till utgåvan såväl som installationsguiden rekommenderas starkt för information om möjliga problem och för detaljerade instruktioner om installation och uppgradering. Kommentarerna kommer förbättras ytterligare och översättas till fler språk under veckorna närmast efter lanseringen.

  www.debian.org


Etikett: OpenJDK 6b18

 • Debian 6.0

  Efter 24 månaders konstant utveckling kan Debianprojektet stolt kungöra den nya stabila versionen 6.0 (kodnamn Squeeze). Debian 6.0 är ett fritt operativsystem och kommer för första gången i två varianter. Vid sidan av Debian GNU/Linux, introduceras med denna version Debian GNU/kFreeBSD som en teknikförhandsvisning. Debian 6.0 innehåller skrivbordsmiljö och applikationer från KDE Plasma, skrivbordsmiljöerna GNOME,…