• Tysk delstat går över till LibreOffice och Linux.

  Delstat i Tyskland gå över till öppen källkod.

  Regionstyrelsen i Schleswig-Holstein, beläget i norra Tyskland, har beslutat att genomföra en stor digital omvandling. De planerar att byta ut Windows mot Linux och MS Office mot LibreOffice på omkring 30 000 datorer inom olika statliga organ. Dessutom ska tjänster som Microsoft Sharepoint, Microsoft Exchange/Outlook och Active Directory ersättas med alternativ som Nextcloud, Open Xchange och Thunderbird.

  Detta steg motiveras främst av en önskan att minska beroendet av enskilda teknikleverantörer. Genom att välja öppen källkod, hoppas man uppnå större digital oberoende, bättre säkerhet och integritet, samt mer kontroll över egna digitala arbetsflöden. Ett viktigt mål är att undvika det som kallas för leverantörsinlåsning, vilket innebär att man blir alltför beroende av en leverantörs teknologi och tjänster. Man vill också kunna bidra till utvecklingen av de programvaror man använder och snabbare kunna hantera nya tekniska utmaningar.

  Genom att satsa på öppen källkod kan regionen även återinvestera pengar som annars skulle gått till licenskostnader i utveckling av produkter och skapande av nya jobb inom regionen. Med tanke på tidigare erfarenheter från andra organisationers övergång till Linux, som till exempel staden München, är man medveten om potentiella utmaningar och är besluten att undvika dessa.

  Övergången är planerad att ske stegvis, där man först och främst ersätter MS Office med LibreOffice. Detta tillvägagångssätt syftar till att förenkla övergången och lösa eventuella kompatibilitetsproblem med dokument skapade i proprietära format.

  I det officiella uttalandet specificeras inte vilken version av Linux som kommer att användas i processen att byta till LibreOffice, men det antyds att det kan vara en distribution som Debian Linux eller något liknande.

  Det finns förväntningar på att möta utmaningar relaterade till dokumenthantering, såsom textigenkänning (OCR), skanning och hantering av olika dokument- och PDF-format. Dessa förväntas dock kunna överbryggas, särskilt med stöd från The Document Foundation, som står bakom LibreOffice. Denna övergång till öppen källkod ses som en potential att inte bara förbättra LibreOffice utan också fungera som en viktig läroprocess och framgångsexempel för framtida liknande initiativ.

  Källa


Tysk delstat går över till LibreOffice och Linux.

Delstat i Tyskland gå över till öppen källkod.

Regionstyrelsen i Schleswig-Holstein, beläget i norra Tyskland, har beslutat att genomföra en stor digital omvandling. De planerar att byta ut Windows mot Linux och MS Office mot LibreOffice på omkring 30 000 datorer inom olika statliga organ. Dessutom ska tjänster som Microsoft Sharepoint, Microsoft Exchange/Outlook och Active Directory ersättas med alternativ som Nextcloud, Open Xchange och Thunderbird.

Detta steg motiveras främst av en önskan att minska beroendet av enskilda teknikleverantörer. Genom att välja öppen källkod, hoppas man uppnå större digital oberoende, bättre säkerhet och integritet, samt mer kontroll över egna digitala arbetsflöden. Ett viktigt mål är att undvika det som kallas för leverantörsinlåsning, vilket innebär att man blir alltför beroende av en leverantörs teknologi och tjänster. Man vill också kunna bidra till utvecklingen av de programvaror man använder och snabbare kunna hantera nya tekniska utmaningar.

Genom att satsa på öppen källkod kan regionen även återinvestera pengar som annars skulle gått till licenskostnader i utveckling av produkter och skapande av nya jobb inom regionen. Med tanke på tidigare erfarenheter från andra organisationers övergång till Linux, som till exempel staden München, är man medveten om potentiella utmaningar och är besluten att undvika dessa.

Övergången är planerad att ske stegvis, där man först och främst ersätter MS Office med LibreOffice. Detta tillvägagångssätt syftar till att förenkla övergången och lösa eventuella kompatibilitetsproblem med dokument skapade i proprietära format.

I det officiella uttalandet specificeras inte vilken version av Linux som kommer att användas i processen att byta till LibreOffice, men det antyds att det kan vara en distribution som Debian Linux eller något liknande.

Det finns förväntningar på att möta utmaningar relaterade till dokumenthantering, såsom textigenkänning (OCR), skanning och hantering av olika dokument- och PDF-format. Dessa förväntas dock kunna överbryggas, särskilt med stöd från The Document Foundation, som står bakom LibreOffice. Denna övergång till öppen källkod ses som en potential att inte bara förbättra LibreOffice utan också fungera som en viktig läroprocess och framgångsexempel för framtida liknande initiativ.

Källa