• Vad är nytt i Red Hat Enterprise Linux 9.4?

  RED HAT ägs numera av IBM.

  Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4: En Djupgående Sammanfattning

  Introduktion

  Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4 är den senaste versionen av Red Hats flaggskepps-operativsystem, utformat för att leverera en pålitlig, stabil och säker plattform för företagsapplikationer. Denna version innefattar en rad förbättringar, från språkkörningstider till säkerhetsfunktioner, för att möta behoven hos både utvecklare och IT-administratörer.

  Förbättringar för Utvecklare

  RHEL 9.4 levereras med en rad uppdaterade programmeringsspråk och verktyg som syftar till att förbättra utvecklarupplevelsen. Den inkluderar Python 3.12, Ruby 3.3 och PHP 8.2 med nyckelfunktioner och förbättringar som gör det möjligt för utvecklare att skapa kraftfulla och effektiva applikationer. Dessutom finns MariaDB 10.11 och PostgreSQL 16 för att möta databasbehoven.

  Python 3.12

  Python 3.12 introducerar nya funktioner såsom en unik pre-interpreter global interpreter lock (GIL) och en övergång till formellt verifierad kod för kryptografiska algoritmer från HACL-projektet. Dessa förbättringar ökar prestanda och säkerhet för Python-applikationer på RHEL-plattformen.

  Ruby 3.3

  Ruby 3.3 levereras med en ny Prism-parser som förbättrar felhantering och underhåll av Ruby-kod. Dessutom har regex-matchningsalgoritmen förbättrats för att minska risken för regex denial of service (ReDoS) sårbarheter.

  PHP 8.2

  PHP 8.2 inkluderar en ny Random-tillägg och flera nya fristående typer, vilket förbättrar funktionaliteten och flexibiliteten hos PHP applikationer på RHEL-plattformen.

  MariaDB 10.11 och PostgreSQL 16

  MariaDB 10.11 erbjuder stöd för nya funktioner som sys_schema och GRANT…TO PUBLIC privilegier, medan PostgreSQL 16 introducerar stöd för anslutningsnivåns lastbalansering och reguljära uttryck för matchning i pg_hba.conf-filen.

  Uppdaterade Verktyg och Kompilatorer

  RHEL 9.4 inkluderar uppdaterade versioner av viktiga utvecklingsverktyg och kompilatorer för att underlätta effektiv utveckling och optimering av applikationer.

  Go 1.21

  Go 1.21 erbjuder nya inbyggda funktioner, förbättrat stöd för profilguidad optimering och förbättrad bakåt- och framåtkompatibilitet i Go-verktygskedjan.

  Rust 1.75

  Rust 1.75 tillåter obegränsad konstant utvärderingstid, förbättrar panik- och påståendemeddelanden samt stöder autentisering till privata registren för alla operationer.

  LLVM 17

  LLVM 17 introducerar nya funktioner som nofpclass-attributet och en ny FatLTO-pipeline för att förbättra prestanda och effektivitet hos applikationer som byggs med LLVM.

  Säkerhet och Överensstämmelse

  RHEL 9.4 förbättrar säkerheten och överensstämmelsen genom att erbjuda bättre kontroll över kryptografiska policys, uppdaterade versioner av OpenSSL och OpenSSH, samt stöd för passkey-autentisering med FIDO2.

  Kantspårning och Kontainrarhantering

  RHEL 9.4 stöder kantspårning och kontainrarhantering med uppdaterade verktyg som Podman 4.9, vilket möjliggör enkel distribution och hantering av applikationer på kant och i kontainrar.

  Identitetshantering och Systemroller

  RHEL 9.4 förbättrar identitetshantering och systemroller för att förenkla hanteringen av användaridentiteter och konfiguration av systemresurser.

  Avslutande Tankar

  RHEL 9.4 är en omfattande uppdatering som levererar en mängd förbättringar för både utvecklare och IT-administratörer. Med uppdaterade språkkörningstider, verktyg och säkerhetsfunktioner är det ett kraftfullt verktyg för att bygga och hantera moderna applikationer i företagsmiljöer.

  https://developers.redhat.com/articles/2024/05/01/whats-new-red-hat-enterprise-linux-94#


Vad är nytt i Red Hat Enterprise Linux 9.4?

RED HAT ägs numera av IBM.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4: En Djupgående Sammanfattning

Introduktion

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4 är den senaste versionen av Red Hats flaggskepps-operativsystem, utformat för att leverera en pålitlig, stabil och säker plattform för företagsapplikationer. Denna version innefattar en rad förbättringar, från språkkörningstider till säkerhetsfunktioner, för att möta behoven hos både utvecklare och IT-administratörer.

Förbättringar för Utvecklare

RHEL 9.4 levereras med en rad uppdaterade programmeringsspråk och verktyg som syftar till att förbättra utvecklarupplevelsen. Den inkluderar Python 3.12, Ruby 3.3 och PHP 8.2 med nyckelfunktioner och förbättringar som gör det möjligt för utvecklare att skapa kraftfulla och effektiva applikationer. Dessutom finns MariaDB 10.11 och PostgreSQL 16 för att möta databasbehoven.

Python 3.12

Python 3.12 introducerar nya funktioner såsom en unik pre-interpreter global interpreter lock (GIL) och en övergång till formellt verifierad kod för kryptografiska algoritmer från HACL-projektet. Dessa förbättringar ökar prestanda och säkerhet för Python-applikationer på RHEL-plattformen.

Ruby 3.3

Ruby 3.3 levereras med en ny Prism-parser som förbättrar felhantering och underhåll av Ruby-kod. Dessutom har regex-matchningsalgoritmen förbättrats för att minska risken för regex denial of service (ReDoS) sårbarheter.

PHP 8.2

PHP 8.2 inkluderar en ny Random-tillägg och flera nya fristående typer, vilket förbättrar funktionaliteten och flexibiliteten hos PHP applikationer på RHEL-plattformen.

MariaDB 10.11 och PostgreSQL 16

MariaDB 10.11 erbjuder stöd för nya funktioner som sys_schema och GRANT…TO PUBLIC privilegier, medan PostgreSQL 16 introducerar stöd för anslutningsnivåns lastbalansering och reguljära uttryck för matchning i pg_hba.conf-filen.

Uppdaterade Verktyg och Kompilatorer

RHEL 9.4 inkluderar uppdaterade versioner av viktiga utvecklingsverktyg och kompilatorer för att underlätta effektiv utveckling och optimering av applikationer.

Go 1.21

Go 1.21 erbjuder nya inbyggda funktioner, förbättrat stöd för profilguidad optimering och förbättrad bakåt- och framåtkompatibilitet i Go-verktygskedjan.

Rust 1.75

Rust 1.75 tillåter obegränsad konstant utvärderingstid, förbättrar panik- och påståendemeddelanden samt stöder autentisering till privata registren för alla operationer.

LLVM 17

LLVM 17 introducerar nya funktioner som nofpclass-attributet och en ny FatLTO-pipeline för att förbättra prestanda och effektivitet hos applikationer som byggs med LLVM.

Säkerhet och Överensstämmelse

RHEL 9.4 förbättrar säkerheten och överensstämmelsen genom att erbjuda bättre kontroll över kryptografiska policys, uppdaterade versioner av OpenSSL och OpenSSH, samt stöd för passkey-autentisering med FIDO2.

Kantspårning och Kontainrarhantering

RHEL 9.4 stöder kantspårning och kontainrarhantering med uppdaterade verktyg som Podman 4.9, vilket möjliggör enkel distribution och hantering av applikationer på kant och i kontainrar.

Identitetshantering och Systemroller

RHEL 9.4 förbättrar identitetshantering och systemroller för att förenkla hanteringen av användaridentiteter och konfiguration av systemresurser.

Avslutande Tankar

RHEL 9.4 är en omfattande uppdatering som levererar en mängd förbättringar för både utvecklare och IT-administratörer. Med uppdaterade språkkörningstider, verktyg och säkerhetsfunktioner är det ett kraftfullt verktyg för att bygga och hantera moderna applikationer i företagsmiljöer.

https://developers.redhat.com/articles/2024/05/01/whats-new-red-hat-enterprise-linux-94#