• Xargs: En omistlig verktygslåda för kommandoradensmästare

  Det gäller att lyda blint när tux ger kommando.

  I världen av Linux och Unix är effektivitet och kraft två nyckelord som ofta återkommer, särskilt när det gäller kommandoraden. Ett verktyg som exemplifierar detta är xargs, ett flexibelt kommandoradshjälpmedel som gör det möjligt att bygga och köra kommandosekvenser från standardingången. Det tar output från ett kommando och omvandlar det till argumentlista för ett annat kommando, vilket möjliggör kraftfulla datahanterings- och kommandokombinationer.

  Xargs är inbyggt i de flesta Linux-distributioner och kräver ingen installation. Det använder sig av följande syntax:

  $ xargs [OPTIONS] [ARGS]

  Varje del av detta kommando är valfri, vilket betyder att xargs kan köras med eller utan ytterligare argument eller optioner. Utan några specifika instruktioner fungerar xargs som ett echo-kommando. Det visar sig dock vara mest användbart när det tar data från ett kommando, som en lista filer funna av find, och applicerar en åtgärd på varje element, som att radera eller modifiera filerna.

  Viktiga Optioner i Xargs

  Några av de mest användbara optionerna i xargs inkluderar:

  • -a: Läser innehållet i en angiven fil som om den var inmatad från standardingången.
  • -t: Skriver ut det resulterande kommandot på terminalen före exekvering, vilket ger en förhandsvisning av vad som kommer att utföras.
  • -p: Frågar användaren om godkännande före varje kommandoexekvering, vilket är användbart för känsliga operationer som filradering.
  • -n: Begränsar antalet argument som xargs bearbetar åt gången.
  • -d: Definierar en specifik avgränsare för inmatningen, vilket ersätter standardavgränsaren som är ett mellanrum.

  Praktiska användningsområden för Xargs

  1. Arkivering av filer: Använd xargs i kombination med find för att samla och arkivera filer baserat på specifika kriterier, som filändelser eller datum.
    $ find ~/Documents/ -name "*.txt" -type f | xargs -0 tar -cvzf textfile.tar.gz
  1. Radering av filer: Liknande setup som arkivering, men istället för att arkivera, raderas filerna.
    $ find ~/Documents/ -name "*.txt" -type f | xargs rm -f
  1. Förhandsgranskning av kommandon: Innan ett potentiellt skadligt kommando körs, som filradering, kan -t-optionen ge en visuell bekräftelse på vad som kommer att utföras.
    $ find ~/Documents/ -name "*.txt" -type f | xargs -t rm -f
  1. Interaktiv godkännande: För ökad säkerhet kan -p-optionen användas för att kräva användargodkännande innan kommandon utförs.
    $ find ~/Documents/ -name "*.txt" -type f | xargs -p rm -f
  1. Söka efter strängar: Kombinera find, xargs och grep för att effektivt söka efter specifika textsträngar inom filer.
    $ find ~/Documents/ -name "*.txt" -type f | xargs grep "LinuxTLDR"
  1. Skapa en enhetlig användarlista: Generera en lista över systemanvändare från /etc/passwd med hjälp av cut, sort och xargs.
    $ cut -d: -f1 < /etc/passwd | sort | xargs
  1. Hantering av filnamn med specialtecken: Använd -0 eller -d optioner för att korrekt hantera filnamn som innehåller mellanslag eller andra specialtecken.

  Genom att använda xargs kan komplexa uppgifter på kommandoraden förenklas markant, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg i varje systemadministratörs arsenal. Den verkliga kraften i xargs ligger i dess flexibilitet och förmåga att integreras sömlöst med nästan vilket Unix-verktyg som helst, vilket öppnar dörren för nästan oändliga automatiserings- och bearbetningsmöjligheter.

  Mer kommandot xargs i vår wiki

  https://wiki.linux.se/index.php/Xargs


Xargs: En omistlig verktygslåda för kommandoradensmästare

Det gäller att lyda blint när tux ger kommando.

I världen av Linux och Unix är effektivitet och kraft två nyckelord som ofta återkommer, särskilt när det gäller kommandoraden. Ett verktyg som exemplifierar detta är xargs, ett flexibelt kommandoradshjälpmedel som gör det möjligt att bygga och köra kommandosekvenser från standardingången. Det tar output från ett kommando och omvandlar det till argumentlista för ett annat kommando, vilket möjliggör kraftfulla datahanterings- och kommandokombinationer.

Xargs är inbyggt i de flesta Linux-distributioner och kräver ingen installation. Det använder sig av följande syntax:

$ xargs [OPTIONS] [ARGS]

Varje del av detta kommando är valfri, vilket betyder att xargs kan köras med eller utan ytterligare argument eller optioner. Utan några specifika instruktioner fungerar xargs som ett echo-kommando. Det visar sig dock vara mest användbart när det tar data från ett kommando, som en lista filer funna av find, och applicerar en åtgärd på varje element, som att radera eller modifiera filerna.

Viktiga Optioner i Xargs

Några av de mest användbara optionerna i xargs inkluderar:

 • -a: Läser innehållet i en angiven fil som om den var inmatad från standardingången.
 • -t: Skriver ut det resulterande kommandot på terminalen före exekvering, vilket ger en förhandsvisning av vad som kommer att utföras.
 • -p: Frågar användaren om godkännande före varje kommandoexekvering, vilket är användbart för känsliga operationer som filradering.
 • -n: Begränsar antalet argument som xargs bearbetar åt gången.
 • -d: Definierar en specifik avgränsare för inmatningen, vilket ersätter standardavgränsaren som är ett mellanrum.

Praktiska användningsområden för Xargs

 1. Arkivering av filer: Använd xargs i kombination med find för att samla och arkivera filer baserat på specifika kriterier, som filändelser eller datum.
  $ find ~/Documents/ -name "*.txt" -type f | xargs -0 tar -cvzf textfile.tar.gz
 1. Radering av filer: Liknande setup som arkivering, men istället för att arkivera, raderas filerna.
  $ find ~/Documents/ -name "*.txt" -type f | xargs rm -f
 1. Förhandsgranskning av kommandon: Innan ett potentiellt skadligt kommando körs, som filradering, kan -t-optionen ge en visuell bekräftelse på vad som kommer att utföras.
  $ find ~/Documents/ -name "*.txt" -type f | xargs -t rm -f
 1. Interaktiv godkännande: För ökad säkerhet kan -p-optionen användas för att kräva användargodkännande innan kommandon utförs.
  $ find ~/Documents/ -name "*.txt" -type f | xargs -p rm -f
 1. Söka efter strängar: Kombinera find, xargs och grep för att effektivt söka efter specifika textsträngar inom filer.
  $ find ~/Documents/ -name "*.txt" -type f | xargs grep "LinuxTLDR"
 1. Skapa en enhetlig användarlista: Generera en lista över systemanvändare från /etc/passwd med hjälp av cut, sort och xargs.
  $ cut -d: -f1 < /etc/passwd | sort | xargs
 1. Hantering av filnamn med specialtecken: Använd -0 eller -d optioner för att korrekt hantera filnamn som innehåller mellanslag eller andra specialtecken.

Genom att använda xargs kan komplexa uppgifter på kommandoraden förenklas markant, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg i varje systemadministratörs arsenal. Den verkliga kraften i xargs ligger i dess flexibilitet och förmåga att integreras sömlöst med nästan vilket Unix-verktyg som helst, vilket öppnar dörren för nästan oändliga automatiserings- och bearbetningsmöjligheter.

Mer kommandot xargs i vår wiki

https://wiki.linux.se/index.php/Xargs