• Guide: Så Installerar Du WordPress på Debian, Ubuntu och Fedora

  Att köra word press lokalt på en linuxmaskin kan vara ett sätt testa olika plug in och konfigurationer av word press.

  I Artiklarna

  Olika sätt att köra Linux Vilka metoder det finns att köra Linux på.

  Så Installerar Du en LAMP-Server på en Virtuell Maskin med VirtualBox och Ubuntu Server 22.04 LTS Förklaras hur man sätter upp virtuellmaskin med Virutalbox.

  Så vi hur man kan sätta upp en testmiljö under Linux för sin word press hemsidan.


  Att starta en blogg eller en hemsida har aldrig varit enklare tack vare WordPress, ett av de mest populära innehållshanteringssystemen (CMS) i världen. Denna guide går igenom hur du ställer in WordPress på Linux distributionerna Debian, Ubuntu och Fedora.

  Installation på Debian och Ubuntu

  Debian och Ubuntu är två av de mest använda Linux-distributionerna, särskilt bland nybörjare. Följande steg guidar dig genom processen att installera WordPress på dessa system.

  Steg 1: Uppdatera Systemet

  Öppna terminalen och kör följande kommandon för att uppdatera ditt system:

  sudo apt update
  sudo apt upgrade

  Steg 2: Installera LAMP Stack

  LAMP är en akronym för Linux, Apache, MySQL och PHP. Kör följande kommando för att installera dessa komponenter:

  sudo apt install apache2 mysql-server php php-mysql libapache2-mod-php php-cli

  Steg 3: Konfigurera MySQL

  Dags att konfigurera MySQL / MariaDB

  sudo mysql_secure_installation
  sudo mysql -u root -p
  CREATE DATABASE wordpress;
  GRANT ALL ON wordpress.* TO 'wordpressuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
  FLUSH PRIVILEGES;
  EXIT;

  Steg 4: Installera WordPress

  Ladda ner och konfigurera WordPress med följande kommandon:

  cd /tmp
  curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz 
  tar xzvf latest.tar.gz 
  sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/html
  sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
  
  För Svensk version av WordPress byt url:en till https://sv.wordpress.org/latest-sv_SE.tar.gz ovan.
  

  Steg 5: Konfigurera WordPress

  Anpassa wp-config.php för att matcha din databasinformation:

  sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
  sudo nano /var/www/html/wp-config.php

  Installation på Fedora

  Fedora Linux

  Fedora, en annan populär Linux-distribution, kräver några annorlunda steg för installation av WordPress.

  Steg 1: Installera LAMP Stack

  Använd DNF-paketledaren för att installera LAMP-stacken:

  sudo dnf install httpd mariadb-server php php-mysqlnd

  Steg 2: Starta och Aktivera Tjänster

  Starta och aktivera Apache och MariaDB:

  sudo systemctl start httpd
  sudo systemctl enable httpd
  sudo systemctl start mariadb
  sudo systemctl enable mariadb

  Steg 3-5: Följ Stegen för Debian/Ubuntu

  Följ stegen 3 till 5 som beskrivits ovan för Debian och Ubuntu för att slutföra installationen.

  Slutför Installationen

  Efter att ha genomfört dessa steg, öppna din webbläsare och gå till din serveradress. Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen av WordPress.

  Sammanfattning

  Att installera WordPress på Debian, Ubuntu eller Fedora kan verka överväldigande för nybörjare, men genom att följa dessa steg kan du enkelt få din WordPress-sajt att köra. Kom ihåg att regelbundet uppdatera din WordPress-installation och dess plugins för säkerhet och stabilitet. Lycka till med din nya WordPress-webbplats!


Guide: Så Installerar Du WordPress på Debian, Ubuntu och Fedora

Att köra word press lokalt på en linuxmaskin kan vara ett sätt testa olika plug in och konfigurationer av word press.

I Artiklarna

Olika sätt att köra Linux Vilka metoder det finns att köra Linux på.

Så Installerar Du en LAMP-Server på en Virtuell Maskin med VirtualBox och Ubuntu Server 22.04 LTS Förklaras hur man sätter upp virtuellmaskin med Virutalbox.

Så vi hur man kan sätta upp en testmiljö under Linux för sin word press hemsidan.


Att starta en blogg eller en hemsida har aldrig varit enklare tack vare WordPress, ett av de mest populära innehållshanteringssystemen (CMS) i världen. Denna guide går igenom hur du ställer in WordPress på Linux distributionerna Debian, Ubuntu och Fedora.

Installation på Debian och Ubuntu

Debian och Ubuntu är två av de mest använda Linux-distributionerna, särskilt bland nybörjare. Följande steg guidar dig genom processen att installera WordPress på dessa system.

Steg 1: Uppdatera Systemet

Öppna terminalen och kör följande kommandon för att uppdatera ditt system:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Steg 2: Installera LAMP Stack

LAMP är en akronym för Linux, Apache, MySQL och PHP. Kör följande kommando för att installera dessa komponenter:

sudo apt install apache2 mysql-server php php-mysql libapache2-mod-php php-cli

Steg 3: Konfigurera MySQL

Dags att konfigurera MySQL / MariaDB

sudo mysql_secure_installation
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE wordpress;
GRANT ALL ON wordpress.* TO 'wordpressuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Steg 4: Installera WordPress

Ladda ner och konfigurera WordPress med följande kommandon:

cd /tmp
curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz 
tar xzvf latest.tar.gz 
sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/html
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html

För Svensk version av WordPress byt url:en till https://sv.wordpress.org/latest-sv_SE.tar.gz ovan.

Steg 5: Konfigurera WordPress

Anpassa wp-config.php för att matcha din databasinformation:

sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
sudo nano /var/www/html/wp-config.php

Installation på Fedora

Fedora Linux

Fedora, en annan populär Linux-distribution, kräver några annorlunda steg för installation av WordPress.

Steg 1: Installera LAMP Stack

Använd DNF-paketledaren för att installera LAMP-stacken:

sudo dnf install httpd mariadb-server php php-mysqlnd

Steg 2: Starta och Aktivera Tjänster

Starta och aktivera Apache och MariaDB:

sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Steg 3-5: Följ Stegen för Debian/Ubuntu

Följ stegen 3 till 5 som beskrivits ovan för Debian och Ubuntu för att slutföra installationen.

Slutför Installationen

Efter att ha genomfört dessa steg, öppna din webbläsare och gå till din serveradress. Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen av WordPress.

Sammanfattning

Att installera WordPress på Debian, Ubuntu eller Fedora kan verka överväldigande för nybörjare, men genom att följa dessa steg kan du enkelt få din WordPress-sajt att köra. Kom ihåg att regelbundet uppdatera din WordPress-installation och dess plugins för säkerhet och stabilitet. Lycka till med din nya WordPress-webbplats!