• Hur ställer man in klockan i Linux ifrån terminal

  Att konfigurera klockan i Ubuntu via terminalen är en användbar färdighet, särskilt för systemadministratörer och de som föredrar att arbeta i en textbaserad miljö. Här är en steg-för-steg guide för hur du kan göra detta:

  Steg 1: Öppna Terminalen

  • Du kan öppna terminalen genom att trycka på Ctrl + Alt + T eller genom att söka efter ’Terminal’ i ditt system.

  Steg 2: Kontrollera Aktuell Tid

  • För att se den aktuella tiden och datum, skriv in kommandot: date.

  Steg 3: Ändra Tidszon

  • Om du behöver ändra tidszon, använd kommandot timedatectl. Lista tillgängliga tidszoner med: timedatectl list-timezones.
  • För att sätta en specifik tidszon, skriv: sudo timedatectl set-timezone din_tidszon. Ersätt din_tidszon med önskad tidszon, exempelvis Europe/Stockholm.

  Så ställer du i Stockholm/europa som tidszon

  För att ställa in tidszonen till Stockholm på ett system som använder systemd och har verktyget timedatectl installerat, kan du följa dessa steg:

  1. Öppna Terminalen: Starta terminalen på din Linux-maskin.
  2. Lista Tillgängliga Tidszoner: Du kan lista alla tillgängliga tidszoner med följande kommando:
    timedatectl list-timezones

  Använd grep för att hitta Stockholm specifikt:

    timedatectl list-timezones | grep Stockholm
  1. Sätt Tidszonen: När du har bekräftat att ’Europe/Stockholm’ finns tillgänglig, använd följande kommando för att ställa in det som systemets tidszon:
    sudo timedatectl set-timezone Europe/Stockholm

  Du behöver sudo-rättigheter (eller vara inloggad som root) för att ändra systemets tidszon.

  1. Verifiera Ändringen: För att se till att tidszonen har ändrats korrekt, kör:
    timedatectl

  Detta kommando visar aktuell tid och datum, tidszon, och om nätverkstidssynkronisering är aktiv eller inte.

  Notera att dessa instruktioner gäller för de flesta moderna Linux-distributioner som använder systemd, såsom Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS och andra. Om din distribution inte använder systemd, kan processen för att ändra tidszonen variera.

  Steg 4: Ställa in Datum och Tid Manuellt

  • För att manuellt ställa in datum och tid, använd date kommandot med följande syntax: sudo date MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]. Här står MM för månad, DD för dag, hh för timme, mm för minut, CC för århundrade, YY för år, och ss för sekund.
  • Exempel: För att ställa in klockan till 21:00 den 1:a April 2023, skriv sudo date 040121002023.

  Steg 5: Synkronisera Klockan Automatiskt

  • Ubuntu använder vanligtvis systemd-timesyncd för automatisk tidsynkronisering.
  • Kontrollera att det är aktivt med timedatectl status.
  • Om det inte är aktivt, kan du aktivera det med sudo timedatectl set-ntp true.

  Bash script som ställer in tidszone och synca klockan emot NTP , spara bash scriptet nedan som en textfil. Skriv chmod +x filname

  #!/bin/bash
  
  # Kontrollera om scriptet körs som root
  if [ "$EUID" -ne 0 ]
   then echo "Vänligen kör som root"
   exit
  fi
  
  # Ställ in tidszonen till Stockholm
  timedatectl set-timezone Europe/Stockholm
  
  # Aktivera NTP-synkronisering
  timedatectl set-ntp on
  
  # Visa aktuell tid och tidszon
  timedatectl
  

  Steg 6: Kontrollera Ändringarna

  • Använd date eller timedatectl status igen för att se till att dina ändringar har trätt i kraft.

  Tips

  • Var försiktig när du ändrar systemtiden, särskilt på en server, eftersom det kan påverka andra processer.
  • För detaljerad information, använd man date eller man timedatectl för att läsa manualsidorna för dessa kommandon.

  Genom att följa dessa steg kan du enkelt konfigurera tiden på din Ubuntu-maskin via terminalen.


Hur ställer man in klockan i Linux ifrån terminal

Att konfigurera klockan i Ubuntu via terminalen är en användbar färdighet, särskilt för systemadministratörer och de som föredrar att arbeta i en textbaserad miljö. Här är en steg-för-steg guide för hur du kan göra detta:

Steg 1: Öppna Terminalen

 • Du kan öppna terminalen genom att trycka på Ctrl + Alt + T eller genom att söka efter ’Terminal’ i ditt system.

Steg 2: Kontrollera Aktuell Tid

 • För att se den aktuella tiden och datum, skriv in kommandot: date.

Steg 3: Ändra Tidszon

 • Om du behöver ändra tidszon, använd kommandot timedatectl. Lista tillgängliga tidszoner med: timedatectl list-timezones.
 • För att sätta en specifik tidszon, skriv: sudo timedatectl set-timezone din_tidszon. Ersätt din_tidszon med önskad tidszon, exempelvis Europe/Stockholm.

Så ställer du i Stockholm/europa som tidszon

För att ställa in tidszonen till Stockholm på ett system som använder systemd och har verktyget timedatectl installerat, kan du följa dessa steg:

 1. Öppna Terminalen: Starta terminalen på din Linux-maskin.
 2. Lista Tillgängliga Tidszoner: Du kan lista alla tillgängliga tidszoner med följande kommando:
  timedatectl list-timezones

Använd grep för att hitta Stockholm specifikt:

  timedatectl list-timezones | grep Stockholm
 1. Sätt Tidszonen: När du har bekräftat att ’Europe/Stockholm’ finns tillgänglig, använd följande kommando för att ställa in det som systemets tidszon:
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Stockholm

Du behöver sudo-rättigheter (eller vara inloggad som root) för att ändra systemets tidszon.

 1. Verifiera Ändringen: För att se till att tidszonen har ändrats korrekt, kör:
  timedatectl

Detta kommando visar aktuell tid och datum, tidszon, och om nätverkstidssynkronisering är aktiv eller inte.

Notera att dessa instruktioner gäller för de flesta moderna Linux-distributioner som använder systemd, såsom Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS och andra. Om din distribution inte använder systemd, kan processen för att ändra tidszonen variera.

Steg 4: Ställa in Datum och Tid Manuellt

 • För att manuellt ställa in datum och tid, använd date kommandot med följande syntax: sudo date MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]. Här står MM för månad, DD för dag, hh för timme, mm för minut, CC för århundrade, YY för år, och ss för sekund.
 • Exempel: För att ställa in klockan till 21:00 den 1:a April 2023, skriv sudo date 040121002023.

Steg 5: Synkronisera Klockan Automatiskt

 • Ubuntu använder vanligtvis systemd-timesyncd för automatisk tidsynkronisering.
 • Kontrollera att det är aktivt med timedatectl status.
 • Om det inte är aktivt, kan du aktivera det med sudo timedatectl set-ntp true.

Bash script som ställer in tidszone och synca klockan emot NTP , spara bash scriptet nedan som en textfil. Skriv chmod +x filname

#!/bin/bash

# Kontrollera om scriptet körs som root
if [ "$EUID" -ne 0 ]
 then echo "Vänligen kör som root"
 exit
fi

# Ställ in tidszonen till Stockholm
timedatectl set-timezone Europe/Stockholm

# Aktivera NTP-synkronisering
timedatectl set-ntp on

# Visa aktuell tid och tidszon
timedatectl

Steg 6: Kontrollera Ändringarna

 • Använd date eller timedatectl status igen för att se till att dina ändringar har trätt i kraft.

Tips

 • Var försiktig när du ändrar systemtiden, särskilt på en server, eftersom det kan påverka andra processer.
 • För detaljerad information, använd man date eller man timedatectl för att läsa manualsidorna för dessa kommandon.

Genom att följa dessa steg kan du enkelt konfigurera tiden på din Ubuntu-maskin via terminalen.