• Hur ställer man in klockan i Linux ifrån terminal

  Att konfigurera klockan i Ubuntu via terminalen är en användbar färdighet, särskilt för systemadministratörer och de som föredrar att arbeta i en textbaserad miljö. Här är en steg-för-steg guide för hur du kan göra detta:

  Steg 1: Öppna Terminalen

  • Du kan öppna terminalen genom att trycka på Ctrl + Alt + T eller genom att söka efter ’Terminal’ i ditt system.

  Steg 2: Kontrollera Aktuell Tid

  • För att se den aktuella tiden och datum, skriv in kommandot: date.

  Steg 3: Ändra Tidszon

  • Om du behöver ändra tidszon, använd kommandot timedatectl. Lista tillgängliga tidszoner med: timedatectl list-timezones.
  • För att sätta en specifik tidszon, skriv: sudo timedatectl set-timezone din_tidszon. Ersätt din_tidszon med önskad tidszon, exempelvis Europe/Stockholm.

  Så ställer du i Stockholm/europa som tidszon

  För att ställa in tidszonen till Stockholm på ett system som använder systemd och har verktyget timedatectl installerat, kan du följa dessa steg:

  1. Öppna Terminalen: Starta terminalen på din Linux-maskin.
  2. Lista Tillgängliga Tidszoner: Du kan lista alla tillgängliga tidszoner med följande kommando:
    timedatectl list-timezones

  Använd grep för att hitta Stockholm specifikt:

    timedatectl list-timezones | grep Stockholm
  1. Sätt Tidszonen: När du har bekräftat att ’Europe/Stockholm’ finns tillgänglig, använd följande kommando för att ställa in det som systemets tidszon:
    sudo timedatectl set-timezone Europe/Stockholm

  Du behöver sudo-rättigheter (eller vara inloggad som root) för att ändra systemets tidszon.

  1. Verifiera Ändringen: För att se till att tidszonen har ändrats korrekt, kör:
    timedatectl

  Detta kommando visar aktuell tid och datum, tidszon, och om nätverkstidssynkronisering är aktiv eller inte.

  Notera att dessa instruktioner gäller för de flesta moderna Linux-distributioner som använder systemd, såsom Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS och andra. Om din distribution inte använder systemd, kan processen för att ändra tidszonen variera.

  Steg 4: Ställa in Datum och Tid Manuellt

  • För att manuellt ställa in datum och tid, använd date kommandot med följande syntax: sudo date MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]. Här står MM för månad, DD för dag, hh för timme, mm för minut, CC för århundrade, YY för år, och ss för sekund.
  • Exempel: För att ställa in klockan till 21:00 den 1:a April 2023, skriv sudo date 040121002023.

  Steg 5: Synkronisera Klockan Automatiskt

  • Ubuntu använder vanligtvis systemd-timesyncd för automatisk tidsynkronisering.
  • Kontrollera att det är aktivt med timedatectl status.
  • Om det inte är aktivt, kan du aktivera det med sudo timedatectl set-ntp true.

  Bash script som ställer in tidszone och synca klockan emot NTP , spara bash scriptet nedan som en textfil. Skriv chmod +x filname

  #!/bin/bash
  
  # Kontrollera om scriptet körs som root
  if [ "$EUID" -ne 0 ]
   then echo "Vänligen kör som root"
   exit
  fi
  
  # Ställ in tidszonen till Stockholm
  timedatectl set-timezone Europe/Stockholm
  
  # Aktivera NTP-synkronisering
  timedatectl set-ntp on
  
  # Visa aktuell tid och tidszon
  timedatectl
  

  Steg 6: Kontrollera Ändringarna

  • Använd date eller timedatectl status igen för att se till att dina ändringar har trätt i kraft.

  Tips

  • Var försiktig när du ändrar systemtiden, särskilt på en server, eftersom det kan påverka andra processer.
  • För detaljerad information, använd man date eller man timedatectl för att läsa manualsidorna för dessa kommandon.

  Genom att följa dessa steg kan du enkelt konfigurera tiden på din Ubuntu-maskin via terminalen.


 • Slå på CTRL+ALT+BACKSPACE i Ubuntu och Fedore

  Att vara en old school-Linux-användare, en av de saker som stör mig är att i vissa av de nya distributioner Ctrl-Alt-Backsteg kombination (den kombination som vanligtvis skulle döda och starta X-servern) har inaktiverats. Detta tangentkombinationen var alltid hjälpsam när / om ett program verkade ta över X Windows och hålla dig från att få tillbaka det. Det händer inte ofta, men jag har funnit att oavsett hur stabila distributionen, är en del oseriösa app kommer att göra det nu och då. Och när det händer, jag vill att det magiska tangentkombinationen att arbeta.

  I denna artikel kommer jag att visa dig stegen i både Fedora 13 och Ubuntu 10,04 för att få denna kombination tillbaka. Det är faktiskt en enkel process, måste du bara veta den exakta platser där för att leta efter de konfigurationer.

  Ett varningens ord
  Den främsta orsaken till den utdelning bort denna kombination är de inte ville intet ont anande användare att av misstag döda sin kör X Server. JAG få den här. Men för dem av oss som inte är så benägna att av misstag döda X Server, har detta redan är en bra sak. För dem som är benägna att felaktigt slå kombinationer som CTRL-ALT-Backspace, ja, kanske du vill lämna denna funktion avstängd.

  Att vara en old school-Linux-användare, en av de saker som stör mig är att i vissa av de nya distributioner Ctrl-Alt-Backsteg kombination (den kombination som vanligtvis skulle döda och starta X-servern) har inaktiverats. Detta tangentkombinationen var alltid hjälpsam när / om ett program verkade ta över X Windows och hålla dig från att få tillbaka det. Det händer inte ofta, men jag har funnit att oavsett hur stabila distributionen, är en del oseriösa app kommer att göra det nu och då. Och när det händer, jag vill att det magiska tangentkombinationen att arbeta.

  I denna artikel kommer jag att visa dig stegen i både Fedora 13 och Ubuntu 10,04 för att få denna kombination tillbaka. Det är faktiskt en enkel process, måste du bara veta den exakta platser där för att leta efter de konfigurationer.

  Läs mer >>


 • Using RAID and S.M.A.R.T to save yourself from data loss and lot’s of grief

  Jag har valt konfigurera SMART övervakning för att mycket av mina servrar och arbetsstationer, både arbete och hem, nyligen. Särskilt i kombination med RAID, kan SMART hjälpa dig att undvika katastrofer som skulle inträffa när du förlorar dina data i en händelse du hårddiskar bryta.

  Using RAID and S.M.A.R.T to save yourself from data loss and lot’s of grief


Etikett: Linux

 • Hur ställer man in klockan i Linux ifrån terminal

  Att konfigurera klockan i Ubuntu via terminalen är en användbar färdighet, särskilt för systemadministratörer och de som föredrar att arbeta i en textbaserad miljö. Här är en steg-för-steg guide för hur du kan göra detta: Steg 1: Öppna Terminalen Steg 2: Kontrollera Aktuell Tid Steg 3: Ändra Tidszon Så ställer du i Stockholm/europa som tidszon…

 • Slå på CTRL+ALT+BACKSPACE i Ubuntu och Fedore

  Att vara en old school-Linux-användare, en av de saker som stör mig är att i vissa av de nya distributioner Ctrl-Alt-Backsteg kombination (den kombination som vanligtvis skulle döda och starta X-servern) har inaktiverats. Detta tangentkombinationen var alltid hjälpsam när / om ett program verkade ta över X Windows och hålla dig från att få tillbaka…

 • Using RAID and S.M.A.R.T to save yourself from data loss and lot’s of grief

  Jag har valt konfigurera SMART övervakning för att mycket av mina servrar och arbetsstationer, både arbete och hem, nyligen. Särskilt i kombination med RAID, kan SMART hjälpa dig att undvika katastrofer som skulle inträffa när du förlorar dina data i en händelse du hårddiskar bryta. Using RAID and S.M.A.R.T to save yourself from data loss…