• ravynOS 0.5 släppt: Ett FreeBSD-baserat OS med målet att vara kompatibelt med macOS

    ravynOS 0.5 är ett nyutgivet FreeBSD-baserat operativsystem som syftar till att vara kompatibelt med macOS-applikationer och har ett användargränssnitt som liknar macOS. Det möjliggör körning av macOS-applikationer genom att rekompilera källkod eller använda Mach-O-filer. Systemet stöder macOS-filsystemen HFS+ och APFS, samt ZFS. Det skapar macOS-liknande kataloger och hemkataloger för användare.

    ravynOS innehåller en delvis implementering av Cocoa och Objective-C runtime, och kan även köra Linux-applikationer. Applikationer kan distribueras som AppImage-filer utan behov av installation. Den grafiska miljön bygger på labwc, wlroots och Wayland, och erbjuder ett macOS-liknande gränssnitt.

    Den nya versionen använder FreeBSD 15-CURRENT och inkluderar verktyg som turbo texteditor och cmake. Ett nytt byggverktyg, build.sh, förenklar skapandet av systemet och ISO-avbildningar. En grafisk Dock-panel och stöd för NSStatusItem-klassen har lagts till. Paketinstallation från FreeBSD-förråden är möjlig med pkg-kommandot, trots att det egna paketförrådet har avvecklats.

    Kan tankas hem här : https://github.com/ravynsoft/ravynos/releases/tag/v0.5.0


ravynOS 0.5 släppt: Ett FreeBSD-baserat OS med målet att vara kompatibelt med macOS

ravynOS 0.5 är ett nyutgivet FreeBSD-baserat operativsystem som syftar till att vara kompatibelt med macOS-applikationer och har ett användargränssnitt som liknar macOS. Det möjliggör körning av macOS-applikationer genom att rekompilera källkod eller använda Mach-O-filer. Systemet stöder macOS-filsystemen HFS+ och APFS, samt ZFS. Det skapar macOS-liknande kataloger och hemkataloger för användare.

ravynOS innehåller en delvis implementering av Cocoa och Objective-C runtime, och kan även köra Linux-applikationer. Applikationer kan distribueras som AppImage-filer utan behov av installation. Den grafiska miljön bygger på labwc, wlroots och Wayland, och erbjuder ett macOS-liknande gränssnitt.

Den nya versionen använder FreeBSD 15-CURRENT och inkluderar verktyg som turbo texteditor och cmake. Ett nytt byggverktyg, build.sh, förenklar skapandet av systemet och ISO-avbildningar. En grafisk Dock-panel och stöd för NSStatusItem-klassen har lagts till. Paketinstallation från FreeBSD-förråden är möjlig med pkg-kommandot, trots att det egna paketförrådet har avvecklats.

Kan tankas hem här : https://github.com/ravynsoft/ravynos/releases/tag/v0.5.0