• Så installerar Ni Word Press på Ubuntu 24.04

  WordPress är världens populäraste system för att skapa hemsidor. Men ibland kanske man vill ha en ”egen” labbmiljö, då kan Linux på någon form av virtuell maskin vara en lösning. Den här artikeln skiljer sig lite genom att använda Nginx som webbserver istället för Apache.

  För att installera WordPress på Ubuntu 24.04 behöver du en Virtuellmaskin eller VPS ( VPS finns att beställa hos Spacedump IT ) med Ubuntu, samt användarrättigheter som root eller en användare med sudo-privilegier. Följande steg summerar installationsprocessen:

  Uppdatera systemet
  Se till att ditt Ubuntu-system är uppdaterat genom att köra:

  apt update && apt-get upgrade

  Installera Nginx webbserver
  Installera Nginx med kommandot:

  apt install nginx

  Starta och aktivera tjänsten:

  systemctl start nginx && systemctl enable nginx

  Kontrollera tjänstens status:

  systemctl status nginx


  Installera PHP
  Installera PHP och nödvändiga tillägg med följande kommando:

  apt install php php-cli php-common php-fpm php-snmp php-xml php-mysqli php-gd php-mbstring
  ”`
  Kontrollera vilken PHP-version som installerats:

  php -v


  Installera MariaDB databas-server
  Installera MariaDB och starta tjänsten:

  apt install mariadb-server
  systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb

  Kontrollera tjänstens status:

  systemctl status mariadb


  Skapa WordPress databas och användare:
  Skapa en ny databas och användare för WordPress:

  mysql -u root
  CREATE DATABASE wordpress;
  CREATE USER 'wordpress'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YourStrongPassword';
  GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress'@'localhost';
  FLUSH PRIVILEGES;  6. Ladda ner och installera WordPress
  Hämta den senaste versionen av WordPress och packa upp den:

  cd /tmp/
  wget https://wordpress.org/latest.zip
  unzip latest.zip -d /var/www


  Ställ in rätt filbehörigheter:

  chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress/
  ”`
  Konfigurera databaskopplingarna i `wp-config.php`:
  ”`bash
  mv /var/www/wordpress/wp-config-sample.php /var/www/wordpress/wp-config.php
  nano /var/www/wordpress/wp-config.php
  ”`

  7. Skapa Nginx serverblock för WordPress
  Skapa en ny serverkonfiguration för WordPress:

  nano /etc/nginx/conf.d/wordpress.conf

  Lägg in konfigurationen för att dirigera trafik till WordPress:

  server {
  listen 80;
  server_name example.com;
  root /var/www/wordpress;
  index index.php;

  location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

  location ~ \.php$ {
  fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
  include fastcgi_params;
  }
  }

  ”`
  Kontrollera Nginx-konfigurationen för fel:

  nginx -t

  Om allt är korrekt, starta om Nginx-tjänsten:

  systemctl restart nginx


  8. Slutför WordPress-installationen

  Öppna en webbläsare och navigera till din WordPress-webbplats via http://example.com. Följ installationsstegen för att konfigurera WordPress enligt dina preferenser.

  Om du sitter med WordPress i ett LAN, så byter du ut example.com till VM:s IP-adress.

  Ovan är sammafattning på Svenska nedan är

  Den fullstädiga artikel på Engelska

  Äldre artiklar hos linux.se


Så installerar Ni Word Press på Ubuntu 24.04

WordPress är världens populäraste system för att skapa hemsidor. Men ibland kanske man vill ha en ”egen” labbmiljö, då kan Linux på någon form av virtuell maskin vara en lösning. Den här artikeln skiljer sig lite genom att använda Nginx som webbserver istället för Apache.

För att installera WordPress på Ubuntu 24.04 behöver du en Virtuellmaskin eller VPS ( VPS finns att beställa hos Spacedump IT ) med Ubuntu, samt användarrättigheter som root eller en användare med sudo-privilegier. Följande steg summerar installationsprocessen:

Uppdatera systemet
Se till att ditt Ubuntu-system är uppdaterat genom att köra:

apt update && apt-get upgrade

Installera Nginx webbserver
Installera Nginx med kommandot:

apt install nginx

Starta och aktivera tjänsten:

systemctl start nginx && systemctl enable nginx

Kontrollera tjänstens status:

systemctl status nginx


Installera PHP
Installera PHP och nödvändiga tillägg med följande kommando:

apt install php php-cli php-common php-fpm php-snmp php-xml php-mysqli php-gd php-mbstring
”`
Kontrollera vilken PHP-version som installerats:

php -v


Installera MariaDB databas-server
Installera MariaDB och starta tjänsten:

apt install mariadb-server
systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb

Kontrollera tjänstens status:

systemctl status mariadb


Skapa WordPress databas och användare:
Skapa en ny databas och användare för WordPress:

mysql -u root
CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER 'wordpress'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YourStrongPassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;6. Ladda ner och installera WordPress
Hämta den senaste versionen av WordPress och packa upp den:

cd /tmp/
wget https://wordpress.org/latest.zip
unzip latest.zip -d /var/www


Ställ in rätt filbehörigheter:

chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress/
”`
Konfigurera databaskopplingarna i `wp-config.php`:
”`bash
mv /var/www/wordpress/wp-config-sample.php /var/www/wordpress/wp-config.php
nano /var/www/wordpress/wp-config.php
”`

7. Skapa Nginx serverblock för WordPress
Skapa en ny serverkonfiguration för WordPress:

nano /etc/nginx/conf.d/wordpress.conf

Lägg in konfigurationen för att dirigera trafik till WordPress:

server {
listen 80;
server_name example.com;
root /var/www/wordpress;
index index.php;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
include fastcgi_params;
}
}

”`
Kontrollera Nginx-konfigurationen för fel:

nginx -t

Om allt är korrekt, starta om Nginx-tjänsten:

systemctl restart nginx


8. Slutför WordPress-installationen

Öppna en webbläsare och navigera till din WordPress-webbplats via http://example.com. Följ installationsstegen för att konfigurera WordPress enligt dina preferenser.

Om du sitter med WordPress i ett LAN, så byter du ut example.com till VM:s IP-adress.

Ovan är sammafattning på Svenska nedan är

Den fullstädiga artikel på Engelska

Äldre artiklar hos linux.se