• Så läser du E-post med telenet via IMAP

  Att läsa e-post med Telnet via IMAP kan vara lite trickigt eftersom IMAP inte är lika textbaserat och enkelt som POP3. Men det kan fortfarande vara en användbar metod för att diagnostisera anslutningsproblem eller förstå IMAP-protokollet bättre. Här är hur du gör det:

  1. Anslut till IMAP-servern:
    telnet imap-server.com 143

  Byt ut imap-server.com med din IMAP-serveradress. 143 är den standardport som används för icke-krypterad IMAP. För IMAPS (säkra IMAP) skulle porten vara 993, men telnet är inte lämpligt för krypterade anslutningar. Använd istället openssl för IMAPS.

  1. Logga in på ditt konto:
   När du är ansluten, kan du logga in med kommandot:
    a1 LOGIN yourusername yourpassword

  Byt ut yourusername och yourpassword med ditt användarnamn och lösenord.

  1. Välj en postlåda:
   För att välja din inkorg, använd:
    a2 SELECT INBOX
  1. Lista meddelanden:
   För att lista de första 10 meddelandena:
    a3 FETCH 1:10 (BODY[HEADER])

  Detta kommer att hämta headern för de första 10 meddelandena i din inkorg. Du kan ändra siffrorna för att specificera andra meddelanden.

  1. Läsa ett helt meddelande:
   För att läsa hela meddelandet för, säg, meddelande nummer 5:
    a4 FETCH 5 BODY[]
  1. Logga ut: När du är klar, använd:
    a5 LOGOUT

  Några viktiga saker att tänka på:

  • Varje kommando du skickar bör börja med en unik identifierare, som a1, a2 osv.
  • IMAP är mycket mer komplex än detta, och det finns många fler kommandon och alternativ att utforska.
  • Använd inte denna metod för att regelbundet kontrollera din e-post. Detta är mest för diagnostik och förståelse av IMAP-protokollet.
  • Många moderna IMAP-servrar kräver att du använder SSL/TLS (IMAPS). I dessa fall kan du inte använda ren telnet. Istället kan du använda openssl som nämnts ovan: openssl s_client -connect imap-server.com:993.

  Om din IMAP-server använder SSL (vilket är vanligt nu för tiden), kan du inte ansluta direkt med telnet. I sådana fall skulle du använda något som openssl s_client för att initiera en SSL-anslutning.

  Kom också ihåg att IMAP-protokollet kan ha särskilda funktioner eller begränsningar beroende på vilken servermjukvara som används.

  Läs mer om hur imap funger i vår wiki


Etikett: E-postdiagnostik

 • Så läser du E-post med telenet via IMAP

  Att läsa e-post med Telnet via IMAP kan vara lite trickigt eftersom IMAP inte är lika textbaserat och enkelt som POP3. Men det kan fortfarande vara en användbar metod för att diagnostisera anslutningsproblem eller förstå IMAP-protokollet bättre. Här är hur du gör det: Byt ut imap-server.com med din IMAP-serveradress. 143 är den standardport som används…