• Ett bash script som ändra exif kommentar på dina .png och .jpg filer.

  Ett bash script som använda exif data på massor av bilder spara massor tid.

  EXIF, eller Exchangeable Image File Format, är en standard för metadata som används för att lagra information om en bild i bildfilen själv. Denna metadata kan innehålla detaljer som kamerainställningar, datum och tid för fotografering, geografisk plats (om tillgänglig), kameramodell och tillverkare, och annan relevant information om bilden.

  Bash script nedan gör så du kan lägga till kommentar på dina bilder, t.ex vilken webbplats dom kommer ifrån. Starta en terminal skriv t.ex nano fixabilder och klistra koden nedan. Spara koden och skriv cmod +x fixabilder ,kopiera filen till med

  cp fixabilder/usr/local/bin/
  chmod +x /usr/local/bin/fixabilder

  Nu går du till den delen av serven där du har t.ex du har din webplats och skriver.

  ./fixabilder www.linux.se

  #!/bin/bash
  
  # Kontrollera om exiftool är installerat
  if ! command -v exiftool &> /dev/null; then
    echo "exiftool är inte installerat. Installera det innan du fortsätter."
    exit 1
  fi
  
  # Kontrollera om det finns minst ett argument (kommentaren)
  if [ $# -lt 1 ]; then
    echo "Användning: $0 <kommentar>"
    exit 1
  fi
  
  # Den aktuella mappen där skriptet körs
  start_mapp="$(pwd)"
  
  # Kommentaren som användaren anger
  kommentar="$1"
  
  # Sök efter både .jpg och .png-filer i den aktuella mappen och dess undermappar
  find "$start_mapp" -type f \( -iname "*.jpg" -o -iname "*.jpeg" -o -iname "*.png" \) -exec exiftool -overwrite_original -"Comment=$kommentar" {} \;
  
  echo "Klart!"

  Saknas exiftool!

  Saknas exiftool i ditt system? Här installera du exiftool på ett red hat eller debian/ubuntu/mint system

  På Debian (och derivat som Ubuntu):

  sudo apt-get update

  sudo apt-get install libimage-exiftool-perl

  På Red Hat (och derivat som Fedora och CentOS):

  sudo yum install epel-release

  (För nyare versioner som använder dnf, byt ut yum med dnf i kommandot ovan.)

  sudo yum install perl-Image-ExifTool

  Vistation att det blev rätt

  exiftool -ver

  Ett till lägg :

  Vill du göra som samma sak med geodata :

  find -type f \( -iname ”*.jpg” -o -iname ”*.png” \) -exec exiftool -gpslatitude=59.32693638743965 -gpslongitude=18.071676492897854 {} \;

  Så kommer dina bilder får geodata till Kungliga slottet i Stockholm. Om du vill ta fram GPS kodinater till just din plats.

  1) Gå in på google maps.
  2) Skriv Adressen och högerklicka så får du fram GPS kodinaterna till den adress du önskar.

  ,


 • Hur ställer man in klockan i Linux ifrån terminal

  Att konfigurera klockan i Ubuntu via terminalen är en användbar färdighet, särskilt för systemadministratörer och de som föredrar att arbeta i en textbaserad miljö. Här är en steg-för-steg guide för hur du kan göra detta:

  Steg 1: Öppna Terminalen

  • Du kan öppna terminalen genom att trycka på Ctrl + Alt + T eller genom att söka efter ’Terminal’ i ditt system.

  Steg 2: Kontrollera Aktuell Tid

  • För att se den aktuella tiden och datum, skriv in kommandot: date.

  Steg 3: Ändra Tidszon

  • Om du behöver ändra tidszon, använd kommandot timedatectl. Lista tillgängliga tidszoner med: timedatectl list-timezones.
  • För att sätta en specifik tidszon, skriv: sudo timedatectl set-timezone din_tidszon. Ersätt din_tidszon med önskad tidszon, exempelvis Europe/Stockholm.

  Så ställer du i Stockholm/europa som tidszon

  För att ställa in tidszonen till Stockholm på ett system som använder systemd och har verktyget timedatectl installerat, kan du följa dessa steg:

  1. Öppna Terminalen: Starta terminalen på din Linux-maskin.
  2. Lista Tillgängliga Tidszoner: Du kan lista alla tillgängliga tidszoner med följande kommando:
    timedatectl list-timezones

  Använd grep för att hitta Stockholm specifikt:

    timedatectl list-timezones | grep Stockholm
  1. Sätt Tidszonen: När du har bekräftat att ’Europe/Stockholm’ finns tillgänglig, använd följande kommando för att ställa in det som systemets tidszon:
    sudo timedatectl set-timezone Europe/Stockholm

  Du behöver sudo-rättigheter (eller vara inloggad som root) för att ändra systemets tidszon.

  1. Verifiera Ändringen: För att se till att tidszonen har ändrats korrekt, kör:
    timedatectl

  Detta kommando visar aktuell tid och datum, tidszon, och om nätverkstidssynkronisering är aktiv eller inte.

  Notera att dessa instruktioner gäller för de flesta moderna Linux-distributioner som använder systemd, såsom Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS och andra. Om din distribution inte använder systemd, kan processen för att ändra tidszonen variera.

  Steg 4: Ställa in Datum och Tid Manuellt

  • För att manuellt ställa in datum och tid, använd date kommandot med följande syntax: sudo date MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]. Här står MM för månad, DD för dag, hh för timme, mm för minut, CC för århundrade, YY för år, och ss för sekund.
  • Exempel: För att ställa in klockan till 21:00 den 1:a April 2023, skriv sudo date 040121002023.

  Steg 5: Synkronisera Klockan Automatiskt

  • Ubuntu använder vanligtvis systemd-timesyncd för automatisk tidsynkronisering.
  • Kontrollera att det är aktivt med timedatectl status.
  • Om det inte är aktivt, kan du aktivera det med sudo timedatectl set-ntp true.

  Bash script som ställer in tidszone och synca klockan emot NTP , spara bash scriptet nedan som en textfil. Skriv chmod +x filname

  #!/bin/bash
  
  # Kontrollera om scriptet körs som root
  if [ "$EUID" -ne 0 ]
   then echo "Vänligen kör som root"
   exit
  fi
  
  # Ställ in tidszonen till Stockholm
  timedatectl set-timezone Europe/Stockholm
  
  # Aktivera NTP-synkronisering
  timedatectl set-ntp on
  
  # Visa aktuell tid och tidszon
  timedatectl
  

  Steg 6: Kontrollera Ändringarna

  • Använd date eller timedatectl status igen för att se till att dina ändringar har trätt i kraft.

  Tips

  • Var försiktig när du ändrar systemtiden, särskilt på en server, eftersom det kan påverka andra processer.
  • För detaljerad information, använd man date eller man timedatectl för att läsa manualsidorna för dessa kommandon.

  Genom att följa dessa steg kan du enkelt konfigurera tiden på din Ubuntu-maskin via terminalen.


Kategori: Bra script

 • Ett bash script som ändra exif kommentar på dina .png och .jpg filer.

  EXIF, eller Exchangeable Image File Format, är en standard för metadata som används för att lagra information om en bild i bildfilen själv. Denna metadata kan innehålla detaljer som kamerainställningar, datum och tid för fotografering, geografisk plats (om tillgänglig), kameramodell och tillverkare, och annan relevant information om bilden. Bash script nedan gör så du kan…

 • Hur ställer man in klockan i Linux ifrån terminal

  Att konfigurera klockan i Ubuntu via terminalen är en användbar färdighet, särskilt för systemadministratörer och de som föredrar att arbeta i en textbaserad miljö. Här är en steg-för-steg guide för hur du kan göra detta: Steg 1: Öppna Terminalen Steg 2: Kontrollera Aktuell Tid Steg 3: Ändra Tidszon Så ställer du i Stockholm/europa som tidszon…